دپارتمان زبان و ادبیات فارسی شهرستان تاکستان دپارتمان زبان و ادبیات فارسی کد شاماد: 1-1-693734-64-0-4 http://elmfarhang.mihanblog.com 2020-05-24T01:10:37+01:00 text/html 2020-05-14T19:50:48+01:00 elmfarhang.mihanblog.com روز پاسداشت زبان و ادب فارسی گرامی باد http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2528 <img src="http://hamgam.medu.ir/serveFile?code=0953954abd54a695cb846b1589468066" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; border: 0px; vertical-align: middle; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; width: 513.047px; margin-bottom: 10px;"><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 15px; font-size: 18px; font-family: Tahoma; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51);">روز پاسداشت زبان و ادب فارسی گرامی باد</h1><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px;">مرا غمز کردند کان پر سخن/ به مهر نبی و علی شد کهن<br style="box-sizing: border-box;">*<br style="box-sizing: border-box;">نترسم که دارم ز روشن دلی/ به دل مهرجان نبی و علی<br style="box-sizing: border-box;">*<br style="box-sizing: border-box;">که من شهر علمم، علیم در است/ درست این سخن قول پیغمبر است...<br style="box-sizing: border-box;">*<br style="box-sizing: border-box;">...چهارم علی بود جفت بتول/ که او را به خوبی ستاید رسول<br style="box-sizing: border-box;">*<br style="box-sizing: border-box;">از او بر روان محمد درود/ به یارانش بر هر یکی برفزود<br style="box-sizing: border-box;">*<br style="box-sizing: border-box;">سر انجمن بد ز یاران علی/ که خواندش پیمبر علی ولی<br style="box-sizing: border-box;">*<br style="box-sizing: border-box;">وگر در دلت هیچ مهر علی است/ تو را روز محشر به خواهش ولی است<br style="box-sizing: border-box;">*<br style="box-sizing: border-box;">پس از مصطفی مدح شیر خدا/ بود نزد ارباب عرفان روا</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px;">به مدح علی خامه سر می‌کنم/ زمین تا فلک پر گهر می‌کنم...</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px;">ز جولانگه غیب بیرون خرام/ برون آر تیغ علی از نیام</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px;">سر دشمنان از بدن دور کن/ برای دل دوستان سور کن<br style="box-sizing: border-box;">شهادت مظلومانه امیر المومنین علی(ع) تسلیت باد<br style="box-sizing: border-box;">۲۵ اردیبهشت روز پاسداشت زبان فارسی و روز بزرگداشت حکیم سخن فردوسی گرامی باد.</p> text/html 2020-05-05T02:31:02+01:00 elmfarhang.mihanblog.com چگونگی پرورش مهارت نوشتن انشا http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2527 <p dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><br></p><p dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;">انشا درسی است که در صورت اعتنا واعتلا ، انقلابی در آموزش و پرورش کشور ایجاد می کند و فرهنگ جامعه را به شکل جهشی ، ارتقای درجه می دهد .</p><p dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;">استفاده از پنج حس برای نوشتن انشا لازم است و باید این پنج حس در دانش آموز تقویت شود . کار انشا این است که به شاگرد بگوید خوب ببین ، خوب بشنو ، خوب لمس کن ، خوب بچش وخوب استشمام کن .</p><p dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;">با انشا می توانیم درد ها و خواسته های جوانان را کشف کنیم و با دادن موضو عات در مان گر آن ها را درمان کنیم .</p><p dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;">کار انشا پرورش فکر وانسان های متفکر است . انشا مادر دروس است . اگر مادر ضعیف باشد ، بچه های ضعیف و ناقصی تحویل می دهد . پرورش انسان های محقق و پژو هشگر به عهد ه ی درس انشاست .</p><p dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;">انشا در واقع همان مهارت دانش آموز در امر نوشتن است که با بکار گیری واژه ها و کلمات ، جملات وعبارات زیبایی با توجه به قواعد دستور زبان می نویسد وبا نوشته ی خود اندیشه ای را ارائه می دهد.</p><p dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;">بین مهارت نوشتن ودیگر مهارت های آموزش زبان فارسی رابطه ی معنا داری وجود دارد و لذا برای ایجاد مهارت نوشتن به پرورش مهارت در گوش دادن ، صحبت کردن ، خواندن و تفکر باید توجه کرد .</p><p dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;">مهارت در نوشتن انشا نشا نه ی تکامل در زبان آموزی است ، اگر فردی نتواند دیده ها و شنیده ها و اندیشه های خود را بر اساس قواعد نگارش بنویسد ، در واقع به هدف زبان آموزی دست نیافته است .</p><p dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;">انشا روح آموزش وپرورش است نگذاریم این این روح نا دیده گرفته شود .</p><p dir="rtl" style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; font-size: 12px; text-align: right;"><br></p> text/html 2020-04-30T22:55:32+01:00 elmfarhang.mihanblog.com روز معلم مبارک http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2526 <p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; font-family: IRANSans; vertical-align: baseline; text-align: center; direction: rtl; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12pt; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);">انسان بزرگ نمی شود جز بوسیله فکرش<br>شریف نمی شود جز به واسطه رفتارش<br>و قابل احترام نمی گردد جز به سبب اعمال نیکش.<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: red;"><img src="https://www.toptoop.ir/files/images/98-ordibehesht/Photo-of-Teacher's-Day-860630831.jpg" data-image="img_meungvg" title="بهترین عکس روز معلم" alt="بهترین عکس روز معلم" style="color: rgb(102, 102, 102); font: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; border-radius: 5px;"></span></span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 18px; line-height: inherit; font-family: IRANSans; vertical-align: baseline; text-align: center; direction: rtl; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12pt; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: red;">روز معلم مبارک</span></span></span></p> text/html 2020-04-20T22:17:41+01:00 elmfarhang.mihanblog.com روز بزرگداشت سعدی گرامی باد http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2525 <br><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 22.5pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="rtl" lang="ar-sa" xml:lang="ar-sa" style="box-sizing: border-box; font-size: 11pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گل بیخار میسر نشود در بستان</span></span></span></span></span></span></span></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 22.5pt;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="rtl" lang="ar-sa" xml:lang="ar-sa" style="box-sizing: border-box; font-size: 11pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">گل بیخار جهان مردم نیکو سیرند</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 22.5pt;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="rtl" lang="ar-sa" xml:lang="ar-sa" style="box-sizing: border-box; font-size: 11pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 0.0001pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 22.5pt;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span dir="rtl" lang="ar-sa" xml:lang="ar-sa" style="box-sizing: border-box; font-size: 11pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, serif;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">مرده آنست که نامش به نکویی نبرند</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px;">سعدی شیرازی که نام کامل ابو محمد مشرف الدین مصلح بن عبدالله بن مشرف و تخلص او سعدی است در سال 606 هجری قمری معادل 588 هجری شمسی در شیراز به دنیا آمدند و در سال 690 هجری قمری مطابق با 669 هجری شمسی در همان شیراز درگذشت. سعدی پدر خود را در کودکی از دست می دهد. اوضاع نابسامان شیراز در دوه خوارزمشاهیان سبب شد که سعدی در سال 623 هجری قمری به بغداد به منظور تحصیل عمل در مدرسه نظامیه این شهر هجرت کند. سعدی در این شهر از اساتیدی مانند امام محمد غزالی که او را در گلستان خود امام مرشد نامیده است و همچنین شهاب الدین عمر سهروردی و سبط بن جوزی بهره برد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px;">پس از پایان تحصیل در مدرسه نظامیه بغداد سعدی به شهرهای مختلف شام و حجاز آن زمان و به نقلی به هندوستان، فلسطین و دیگر کشورها به جهت نطق و وعظ و ترویج مبانی اسلامی و اخلاقی سفر می کند و در سال 655 هجری قمری به شیراز باز می گردد. در همین زمان و در کمتر از دو سال یعنی سالهای 655 و 656 سعدی کتاب بوستان و گلستان خود را نگارش می کند که این خود جای شگفتی دارد و برخی آن را شبیه به معجزه می دانند. این دو کتاب سعدی بیشتر جنبه های اخلاقی و آموزنده داشته اما حضر سعدی غزلیاتی دارند که مضامین پندآموز، عاشقانه و عارفانه دارند.</p> text/html 2020-04-01T17:07:53+01:00 elmfarhang.mihanblog.com 14 فروردین روز بزرگداشت ملاعلی اکبر ایزدی سیادهنی گرامی باد http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2523 <div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8392813368/image_2019_2_10_18_41_55_289_ZtT_Copy_Copy.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim;"><font size="4">فقیه عالی قدر، محقق فرزانه حضرت آیت الله العظمی حاج ملا علی اکبر ایزدی سیادهنی(ره) متولد 1265 قمری از علمای خانواده ایزدی سیادهنی و نمونۀ کامل یک انسان با اخلاق و با خداست. از این عالم برجسته دو تصنیف در فقه و اصول برجای مانده است. وی یکی از نامی ترین علمای معاصر منطقه و دارای علم و فضل و تقوی و پرهیزگاری و نفوذ معنوی بسیار بود.</font></span></div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><div style="text-align: justify;">ملا علی اکبر سیادهنی(ره) بعد از سپری کردن دوران کودکی در محضر آیت الله آخوند ملا علی النقی خیارجی(ره) یک دوره سطح و یک دوره مخارج را به پایان آورد و در همان دوران به مرتبۀ اجتهاد رسیده بود. مع ذالک برای ادامۀ تحصیلات به تهران رفت و چند سالی به خواندن علوم مختلف پرداخت آن گاه روانۀ عتبات گردید و چندی از محضر میرزای بزرگ استفاده کرد و چون سرگرمی میرزای فقیه طوری بود که برای محصلین بهره مند نمی شد. لهذا به نجف اشرف رفت و نزدیک به ده سال در حوزۀ درس آیت الله حاج میرزا حبیب الله رشتی و شیخ محمد کاظمینی و شیخ لطف الله مازندرانی به کسب فضایل و اکمال معلومات پرداخت و به دریافت پروانۀ اجتهاد نائل گردید و ضمنا حوزۀ درسی نیز داشت و سطح را تدریس می فرمود. در مصدر قضاوت جلوس داشت و در رفع مرافات چنان بی نظیری و دقت نشان می داد که مورد توجه عامه قرار گرفته بود. در خاطرات عارف قزوینی نیز تام این مرد بزرگ دیده می شود. &nbsp;ایشان در سال 1319 قمری به زیارت خانۀ خدا مشرف شدند. وی با کمال عزت هفتاد و شش سال دوران زندگی را گذراندند و در روز سیزدهم فروردین 1300 شمسی مطابق با 1340 قمری عالَم فانی را بدرود گفته و دعوت حق را لبیک اجابت گفت.</div><div style="text-align: justify;">از نوادگان وی می توان به حجه الاسلام والمسلمین آشیخ مجید ایزدی اشاره کرد.</div></font> text/html 2020-03-20T02:52:01+01:00 elmfarhang.mihanblog.com پیام نوروزی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2515 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%"><img style="border: 6px solid #999999;width: 100%;max-height: 508px;" src="https://medu.ir/portal/fileLoader.php?code=a926fbdd768d9981d4cc3e1584522073"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%">-</p><p align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 10pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; background-color: rgb(236, 236, 236); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: bnazanin !important; font-size: 11pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 22px;"><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><span style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;"><span calibri="" style="box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 24px;">باسمه تعالی</span></span></span></span></span></span></span></p><p align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 10pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; background-color: rgb(236, 236, 236); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: bnazanin !important; font-size: 11pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 22px;"><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><span style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;"><span calibri="" style="box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 13pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><span b="" nazanin="" style="box-sizing: border-box;">یا مقلب القلوب والابصار ، یا مدبر اللیل و النهار &nbsp;</span></span></span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; font-size: 13pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><span b="" nazanin="" style="box-sizing: border-box;">****&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 13pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><span b="" nazanin="" style="box-sizing: border-box;">یا محول الحول و الاحوال</span></span></span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 13pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><span b="" nazanin="" style="box-sizing: border-box;">حول حالنا الی احسن الحال</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 10pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; background-color: rgb(236, 236, 236); text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: bnazanin !important; font-size: 11pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 22px;"><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><span style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;"><span calibri="" style="box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 13pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 26px;">ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ***&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی</span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 10pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; background-color: rgb(236, 236, 236); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: bnazanin !important; font-size: 11pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 22px;"><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><span style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;"><span calibri="" style="box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 13pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><span b="" nazanin="" style="box-sizing: border-box;">اکنون که دستان پر نوازش بهار ، طبیعت خفته را از خواب بیدار می سازد و دگر بار قلم آفرینش با نگارگری خود بر پیکره پاک طبیعت نگاری دیگر از مظاهر زیبایی خلقت را تجلی می بخشد و در این تحول شگرف ، ترنم بلبلان شیرین بیان را به نظاره می نشینیم و&nbsp;</span></span></span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 13pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><span new="" roman="" times="" style="box-sizing: border-box;">"</span></span></span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 13pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><span b="" nazanin="" style="box-sizing: border-box;">یا مقلب القلوب</span></span></span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 13pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><span new="" roman="" times="" style="box-sizing: border-box;">"</span></span></span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 13pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><span b="" nazanin="" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;گویان سربه ستایش آن جمیل بی نظیر می ستاییم .</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 10pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; background-color: rgb(236, 236, 236); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: bnazanin !important; font-size: 11pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 22px;"><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><span style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;"><span calibri="" style="box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 13pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><span b="" nazanin="" style="box-sizing: border-box;">در آستانه این خیزش عظیم ، پیشاپیش حلول سال نو و بهار پرطراوت هستی را به محضرتان تبریک گفته و سر بر آستان مقدس ربوبیت می ساییم و سپاس می گوییم خالق یکتا را که یک سال دیگر به ما توفیق عنایت فرمود تا با استعانت از درگاه قادر متعال و تاسی از اولیای الهی و ائمه اطهار در مسیر خدمت به بهترین بندگانش قدم نهیم . از همکاران فرهنگی عزیزم و دانش‌آموزان گرانقدرمان ، فرزندان برومند این دیار مینودری که در سال&nbsp;</span></span></span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; font-size: 13pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><span b="" nazanin="" style="box-sizing: border-box;">۹۸</span></span></span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 13pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><span b="" nazanin="" style="box-sizing: border-box;">در مسیر علم و فرهنگ افتخارات ارزنده‌ای را کسب نمودند ، سپاسگزارم .</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 10pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; background-color: rgb(236, 236, 236); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: bnazanin !important; font-size: 11pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 22px;"><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><span style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;"><span calibri="" style="box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 13pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 26px;">براساس تجربیات گرانبهای سال گذشته این نکته مهم را نیک می دانیم که اگر همراهی و مشارکت معلمان سخت کوش مدیران تلاشگر ، خانواده‌های دلسوز و کارشناسان محترم نبود هیچ گاه تلاش‌ها به ثمر نمی نشست لذا امید دارم که با عنایت خداوند بهار آفرین در سال نو در مسیر تحول نهاد مقدس آموزش و پرورش با انجام اقدامات عملی شاهد ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت و شکوفایی و پیشرفت میهن عزیزمان باشیم.</span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 10pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; background-color: rgb(236, 236, 236); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: bnazanin !important; font-size: 11pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 22px;"><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><span style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;"><span calibri="" style="box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 13pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><span b="" nazanin="" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;سال&nbsp;</span></span></span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; font-size: 13pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><span b="" nazanin="" style="box-sizing: border-box;">۱۳۹۹</span></span></span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 13pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 26px;"><span b="" nazanin="" style="box-sizing: border-box;">را در شرایطی آغاز می کنیم که مردم عزیز و صبورمان در آزمایش و امتحانی دیگر قرار گرفته اند امید دارم که با همدلی و توکل به خداوند متعال شرایط موجود را به بهترین شکل ممکن پشت سر گذاشته و شاهد روزهای بهتری باشیم.</span></span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 10pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; background-color: rgb(236, 236, 236); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: bnazanin !important; font-size: 11pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 22px;"><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><span style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;"><span calibri="" style="box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 13pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 26px;">کلاس های درس مان با توجه به شرایط موجود در اسفندماه سال جاری تعطیل گردید اما با همت و تلاش معلمان عزیز ، مدیران گرانقدر و همراهی خانواده‌ها و اولیای دانش آموزان عزیز فرایند آموزش با بهره گیری از ابتکار و روش‌های نوین در فضای مجازی استمرار یافت و اطمینان داریم که با همکاری همه جانبه مردم قهرمان ایران زمین این برهه حساس نیز با موفقیت و سربلندی به پایان خواهد رسید و بار دیگر نشاط و شادابی را در کشور عزیزمان و خصوصاً در مدارس و کلاس‌های درس مان نظاره‌گر خواهیم بود.</span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 10pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; background-color: rgb(236, 236, 236); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: bnazanin !important; font-size: 11pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 22px;"><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><span style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;"><span calibri="" style="box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 13pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 26px;">&nbsp;یاد و نام امام راحل شهدای عزیزمان و خاصه شهیدان عرصه خدمت را گرامی می داریم و برای رهبر عزیزمان طول عمر با عزت و برای همه خدمتگزاران دولت تدبیر و امید سربلندی روز افزون آرزومندیم .</span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 10pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; background-color: rgb(236, 236, 236); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: bnazanin !important; font-size: 11pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 22px;"><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><span style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;"><span calibri="" style="box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 24px;">حسنعلی اصغری</span></span></span></span></span></span></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 10pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; background-color: rgb(236, 236, 236); text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: bnazanin !important; font-size: 11pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 22px;"><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><span style="box-sizing: border-box; unicode-bidi: embed;"><span calibri="" style="box-sizing: border-box;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 24px;">مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین</span></span></span></span></span></span></span></p><div><div id="ftn2"> </div> </div> text/html 2020-03-16T08:01:09+01:00 elmfarhang.mihanblog.com دانلود کتاب تاریخ بیهقی شرح دکتر خلیل خطیب رهبر متن word و pdf http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2514 <div class="title align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;"><h2 style="font-family: &quot;b koodak&quot;, &quot;b traffic&quot;, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, Helvetica;"><a href="http://mr-farzi.blog.ir/1395/04/26/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%86-word-%D9%88-pdf" style="color: rgb(113, 150, 16); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">دانلود کتاب تاریخ بیهقی شرح دکتر خلیل خطیب رهبر متن word و pdf</a></h2><div class="date_title">شنبه, ۲۶ تیر ۱۳۹۵، ۰۳:۴۶ ب.ظ</div></div><div class="body align" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;"><div class="cnt"><div class="Title">دانلود کتاب تاریخ بیهقی شرح دکتر خلیل خطیب رهبر متن word و pdf</div><div class="Content"><p style="margin: 0.5em 0px;">متن word</p><p style="margin: 0.5em 0px;">جلد اول</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><a target="_blank" href="http://s3.picofile.com/file/8228070776/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C_%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC1.docx.html" style="color: rgb(113, 150, 16); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">http://s3.picofile.com/file/8228070776/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C_%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC1.docx.html</a></p><p style="margin: 0.5em 0px;">جلد دوم</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><a target="_blank" href="http://s1.picofile.com/file/8228071192/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C_%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC2.docx.html" style="color: rgb(113, 150, 16); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">http://s1.picofile.com/file/8228071192/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C_%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC2.docx.html</a></p><p style="margin: 0.5em 0px;">جلد سوم</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><a target="_blank" href="http://s1.picofile.com/file/8228071618/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C_%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC3.docx.html" style="color: rgb(113, 150, 16); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">http://s1.picofile.com/file/8228071618/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C_%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC3.docx.html</a></p><p style="margin: 0.5em 0px;">متن pdf</p><p style="margin: 0.5em 0px;">جلد اول</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><a target="_blank" href="http://s1.picofile.com/file/8228072518/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C_%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC1.pdf.html" style="color: rgb(113, 150, 16); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">http://s1.picofile.com/file/8228072518/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C_%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC1.pdf.html</a></p><p style="margin: 0.5em 0px;">جلد دوم</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><a target="_blank" href="http://s1.picofile.com/file/8228072700/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C_%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC2.pdf.html" style="color: rgb(113, 150, 16); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">http://s1.picofile.com/file/8228072700/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C_%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC2.pdf.html</a></p><p style="margin: 0.5em 0px;">جلد سوم</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><a target="_blank" href="http://s3.picofile.com/file/8228073926/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C_%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC3.pdf.html" style="color: rgb(113, 150, 16); cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">http://s3.picofile.com/file/8228073926/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%DB%8C%D9%87%D9%82%DB%8C_%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1_%D8%AC3.pdf.html</a></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px;">منبع:</p><p style="margin: 0.5em 0px;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px;"><a href="https://farhangoadabeirani.blogsky.com/">https://farhangoadabeirani.blogsky.com/</a></p><p style="margin: 0.5em 0px;"></p></div></div></div><div class="post_detail" style="font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;;"><div class="cnt"><div class="det_left"></div></div></div> text/html 2020-03-11T15:52:08+01:00 elmfarhang.mihanblog.com بانک بزرگ کارورزی دانشجومعلمان http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2513 <p style="text-align:center"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بانک بزرگ کارورزی دانشجومعلمان</font></p><p style="text-align:center"><span tabindex="-1" contenteditable="false" data-cke-widget-wrapper="1" data-cke-filter="off" class="cke_widget_wrapper cke_widget_inline cke_widget_image cke_image_nocaption cke_widget_selected" data-cke-display-name="تصویر" data-cke-widget-id="1" role="region" aria-label="ابزارک بانک بزرگ کارورزی دانشجومعلمان تصویر"><img alt="بانک بزرگ کارورزی دانشجومعلمان" src="http://s7.picofile.com/file/8390697950/002_1.jpg" data-cke-widget-keep-attr="0" data-widget="image" class="cke_widget_element" data-cke-widget-data="%7B%22hasCaption%22%3Afalse%2C%22src%22%3A%22http%3A%2F%2Fs7.picofile.com%2Ffile%2F8390697950%2F002_1.jpg%22%2C%22alt%22%3A%22%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22width%22%3A%22500%22%2C%22height%22%3A%22354%22%2C%22lock%22%3Atrue%2C%22align%22%3A%22none%22%2C%22classes%22%3Anull%7D" data-cke-saved-src="http://s7.picofile.com/file/8390697950/002_1.jpg" width="500" height="354"><span class="cke_reset cke_widget_drag_handler_container" style="background: url(&quot;http://www.blogfa.com/Desktop/editor/8/plugins/widget/images/handle.png&quot;) rgba(220, 220, 220, 0.5); top: -15px; left: 0px; display: block;"><img class="cke_reset cke_widget_drag_handler" data-cke-widget-drag-handler="1" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" width="15" title="کلیک و کشیدن برای جابجایی" height="15" role="presentation" draggable="true"></span><span class="cke_image_resizer" title="کلیک و کشیدن برای تغییر اندازه">​</span></span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></p><p style="text-align:center"><a data-cke-saved-href="http://s6.picofile.com/file/8383015684/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C.rar.html" href="http://s6.picofile.com/file/8383015684/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C.rar.html"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بانک کارورزی فایل 1</font></a></p><p style="text-align:center"><a data-cke-saved-href="http://s6.picofile.com/file/8383017634/00001.rar.html" href="http://s6.picofile.com/file/8383017634/00001.rar.html"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بانک کارورزی فایل 2<br></font></a></p><p style="text-align:center"><a data-cke-saved-href="http://s6.picofile.com/file/8383020034/00002.rar.html" href="http://s6.picofile.com/file/8383020034/00002.rar.html"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بانک کارورزی فایل 3<br></font></a></p><p style="text-align:center"><a data-cke-saved-href="http://s6.picofile.com/file/8383020742/00003.rar.html" href="http://s6.picofile.com/file/8383020742/00003.rar.html"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بانک کارورزی فایل 4<br></font></a></p><p style="text-align:center"><a data-cke-saved-href="http://s6.picofile.com/file/8383022884/00004.rar.html" href="http://s6.picofile.com/file/8383022884/00004.rar.html"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بانک کارورزی فایل 5<br></font></a></p><p style="text-align:center"><a data-cke-saved-href="http://s6.picofile.com/file/8383025350/00005.rar.html" href="http://s6.picofile.com/file/8383025350/00005.rar.html"><font face="Mihan-Nassim" size="4">بانک کارورزی فایل 6<br></font></a></p><div style="text-align: center;">تهیه شده در انجمن علم فرهنگ دانشگاه فرهنگیان قزوین</div> text/html 2020-03-10T00:45:54+01:00 elmfarhang.mihanblog.com بانک پاور پوینت دروس فارسی نهم http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2512 <div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5">سال نهم<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">ستایش<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s7.picofile.com/d/8390550218/03fa5ac2-d262-43ac-86ed-a869d9931d1a/0.ppsx"><span dir="LTR">http://s7.picofile.com/d/8390550218/03fa5ac2-d262-43ac-86ed-a869d9931d1a/0.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس اول:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s7.picofile.com/d/8390550276/5f3d1c0e-e181-4fed-a42f-3c2d620e4a3f/1.ppsx"><span dir="LTR">http://s7.picofile.com/d/8390550276/5f3d1c0e-e181-4fed-a42f-3c2d620e4a3f/1.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس دوم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s7.picofile.com/d/8390550326/ba0e27c5-3b4a-4132-a2b3-3d1419608d82/2.ppsx"><span dir="LTR">http://s7.picofile.com/d/8390550326/ba0e27c5-3b4a-4132-a2b3-3d1419608d82/2.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس سوم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s6.picofile.com/d/8390550384/5ee15586-dfaf-442b-97b2-5dc2406b494b/3.ppsx"><span dir="LTR">http://s6.picofile.com/d/8390550384/5ee15586-dfaf-442b-97b2-5dc2406b494b/3.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس چهارم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s6.picofile.com/d/8390550476/e56fd4aa-229c-4718-9a6c-50985042b438/4.ppsx"><span dir="LTR">http://s6.picofile.com/d/8390550476/e56fd4aa-229c-4718-9a6c-50985042b438/4.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس ششم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s6.picofile.com/d/8390550550/398cc938-c569-40c4-8681-c32863d7fafc/6.ppsx"><span dir="LTR">http://s6.picofile.com/d/8390550550/398cc938-c569-40c4-8681-c32863d7fafc/6.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس هفتم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s6.picofile.com/d/8390550634/99a2eb39-9742-485d-9135-c8fe33a54285/7.ppsx"><span dir="LTR">http://s6.picofile.com/d/8390550634/99a2eb39-9742-485d-9135-c8fe33a54285/7.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس هشتم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s7.picofile.com/d/8390550676/8615e688-e5c0-4b81-85c5-fe414e236e85/8.ppsx"><span dir="LTR">http://s7.picofile.com/d/8390550676/8615e688-e5c0-4b81-85c5-fe414e236e85/8.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس نهم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s6.picofile.com/d/8390550692/ea1d84cb-8df0-43e5-8440-0468d2204420/9.ppsx"><span dir="LTR">http://s6.picofile.com/d/8390550692/ea1d84cb-8df0-43e5-8440-0468d2204420/9.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس دهم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s6.picofile.com/d/8390550792/42036235-78d2-4eae-ae47-99fe943d3406/10.ppsx"><span dir="LTR">http://s6.picofile.com/d/8390550792/42036235-78d2-4eae-ae47-99fe943d3406/10.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس یازدهم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s6.picofile.com/d/8390550834/2aba6b84-380b-4345-ac56-f4f1fc63ec26/11.ppsx"><span dir="LTR">http://s6.picofile.com/d/8390550834/2aba6b84-380b-4345-ac56-f4f1fc63ec26/11.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس دوازدهم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s7.picofile.com/d/8390550884/003a304b-c1ef-4dea-a04e-407bde7fdd9e/12.ppsx"><span dir="LTR">http://s7.picofile.com/d/8390550884/003a304b-c1ef-4dea-a04e-407bde7fdd9e/12.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس سیزدهم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s7.picofile.com/d/8390551284/8062f365-bad8-4c8e-9c4f-47c81ec0b4a4/13.ppsx"><span dir="LTR">http://s7.picofile.com/d/8390551284/8062f365-bad8-4c8e-9c4f-47c81ec0b4a4/13.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس چهاردهم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s6.picofile.com/d/8390551300/14db753b-d813-48d1-a29a-e3ae48e63975/14.ppsx"><span dir="LTR">http://s6.picofile.com/d/8390551300/14db753b-d813-48d1-a29a-e3ae48e63975/14.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس شانزدهم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s6.picofile.com/d/8390551342/d53c4a09-b5b8-419c-834b-9e9bc5259e62/16.ppsx"><span dir="LTR">http://s6.picofile.com/d/8390551342/d53c4a09-b5b8-419c-834b-9e9bc5259e62/16.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس هفدهم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s7.picofile.com/d/8390551384/15638c06-19b1-468f-bb9f-c8781639d6e4/17.ppsx"><span dir="LTR">http://s7.picofile.com/d/8390551384/15638c06-19b1-468f-bb9f-c8781639d6e4/17.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></p></div><div><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></div> text/html 2020-03-10T00:45:04+01:00 elmfarhang.mihanblog.com بانک پاور پوینت دروس فارسی هشتم http://elmfarhang.mihanblog.com/post/2511 <div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><font size="5">سال هشتم<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس اول:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s7.picofile.com/d/8390547076/2d09afa1-e476-4b42-bbe6-378cf0eab203/1.ppsx"><span dir="LTR">http://s7.picofile.com/d/8390547076/2d09afa1-e476-4b42-bbe6-378cf0eab203/1.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس دوم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s6.picofile.com/d/8390547118/74a12696-2a13-4cb5-a73a-69cf9fdf8854/2.ppsx"><span dir="LTR">http://s6.picofile.com/d/8390547118/74a12696-2a13-4cb5-a73a-69cf9fdf8854/2.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس سوم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s7.picofile.com/d/8390547218/95837858-b1e3-4c4c-825b-47883f97086f/3.ppsx"><span dir="LTR">http://s7.picofile.com/d/8390547218/95837858-b1e3-4c4c-825b-47883f97086f/3.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس چهارم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s6.picofile.com/d/8390547292/c1f77b52-7af7-4c40-a594-a776382802ee/4.ppsx"><span dir="LTR">http://s6.picofile.com/d/8390547292/c1f77b52-7af7-4c40-a594-a776382802ee/4.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس پنجم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s7.picofile.com/d/8390547392/65435647-f4c5-491e-93d1-b3d4a0bc387c/5.ppsx"><span dir="LTR">http://s7.picofile.com/d/8390547392/65435647-f4c5-491e-93d1-b3d4a0bc387c/5.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس ششم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s7.picofile.com/d/8390547542/c861a736-5af1-4413-b4a0-ed85c6249544/6.ppsx"><span dir="LTR">http://s7.picofile.com/d/8390547542/c861a736-5af1-4413-b4a0-ed85c6249544/6.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس هفتم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s6.picofile.com/d/8390547592/dc321526-1d06-4a49-a4c9-d33a4c833398/7.ppsx"><span dir="LTR">http://s6.picofile.com/d/8390547592/dc321526-1d06-4a49-a4c9-d33a4c833398/7.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس هشتم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s6.picofile.com/d/8390548026/78593b2a-2722-4baa-bd57-f550070c920d/8.pps"><span dir="LTR">http://s6.picofile.com/d/8390548026/78593b2a-2722-4baa-bd57-f550070c920d/8.pps</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس نهم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s7.picofile.com/d/8390548426/40953647-c46a-4aae-b442-79f09117ac94/9.pps"><span dir="LTR">http://s7.picofile.com/d/8390548426/40953647-c46a-4aae-b442-79f09117ac94/9.pps</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس دهم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s6.picofile.com/d/8390548784/eaf94226-22aa-4d98-8c6e-5192dc54b684/10.pps"><span dir="LTR">http://s6.picofile.com/d/8390548784/eaf94226-22aa-4d98-8c6e-5192dc54b684/10.pps</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس یازدهم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s7.picofile.com/d/8390548842/f16899f6-22d7-4532-ad9b-6d4e0a6b4b45/11.pptx"><span dir="LTR">http://s7.picofile.com/d/8390548842/f16899f6-22d7-4532-ad9b-6d4e0a6b4b45/11.pptx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس دوازدهم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s6.picofile.com/d/8390549050/ebaf2fef-8e1a-49b7-bcca-1b021fcc3cea/12.ppsx"><span dir="LTR">http://s6.picofile.com/d/8390549050/ebaf2fef-8e1a-49b7-bcca-1b021fcc3cea/12.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس سیزدهم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s6.picofile.com/d/8390549084/8a963696-9de0-4949-8e10-f0f1a0418fa1/13.pptx"><span dir="LTR">http://s6.picofile.com/d/8390549084/8a963696-9de0-4949-8e10-f0f1a0418fa1/13.pptx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">درس شانزدهم:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s7.picofile.com/d/8390549242/5f6f6ffb-3d08-4df2-90d2-eecfa17532e1/16.ppsx"><span dir="LTR">http://s7.picofile.com/d/8390549242/5f6f6ffb-3d08-4df2-90d2-eecfa17532e1/16.ppsx</span></a><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><br></div><div><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;"><br></span></div>