• آخرین ویرایش:سه شنبه 19 آذر 1398
نظرات()   
   


 • آخرین ویرایش:یکشنبه 17 آذر 1398
نظرات()   
   
یکشنبه 17 آذر 1398  01:48
نوع مطلب: (نگاره ،نشریه ،) توسط:

آموزش تولید محتوای الکترونیکی با نرم افزار فلش


 • آخرین ویرایش:یکشنبه 17 آذر 1398
نظرات()   
   
یکشنبه 10 آذر 1398  23:22
نوع مطلب: (#نهم ،#مدرسه ،) توسط:

نمونه سوال نیم سال دوم
نظرات()       
یکشنبه 10 آذر 1398  23:21
توسط:

نمونه سوال نیم سال دوم
نظرات()   
   

ابن سینا

نوبت دوم 97-96

نوبت اول 98-97

نوبت دوم 98-97

 

سما

نوبت اول 97-96

نوبت دوم 97-96

نوبت اول 98-97

دختران زینب

نوبت اول 97-96

نوبت دوم 97-96

نوبت اول 98-97

نوبت دوم 98-97

شهید اسدالله طاهریان

نوبت اول 97-96

نوبت دوم 97-96

نوبت اول 98-97

صبا

نوبت اول 97-96

نوبت دوم 97-96

نوبت اول 98-97

نوبت دوم 98-97

شهید ربی

نوبت اول 97-96

نوبت دوم 97-96

نوبت اول 98-97

فارابی

نوبت اول 97-96

نوبت دوم 97-96

نوبت اول 98-97

نوبت دوم 98-97

صنعت

نوبت اول 97-96

نوبت دوم97-96

نوبت اول 98-97

نوبت دوم 98-97

مصطفی طاهرخانی

نوبت اول 97-96

نوبت دوم 97-96

نوبت اول 97-98

نوبت دوم 98-97

حضرت معصومه

نوبت اول 97-96

نوبت دوم97-96

نوبت اول 98-97

نوبت دوم 97-98


سمادخترانه

نوبت اول 97-96

نوبت اول 98-97

فردوس نرجه

نوبت اول 97-96

نوبت دوم 97-96

نوبت اول 98-97

نوبت دوم 98-97

هنرستان شهید رجایی

نوبت اول 97-96

نوبت دوم 97-96

دبیرستان ریحانه

نوبت اول 97-96

نوبت اول 98-97

فاطمه زهرا

نوبت اول 97-96

نوبت دوم 97-96

نوبت اول98-97

نوبت دوم 98-97

مرضیه

نوبت اول 97-96

نوبت دوم 97-96

نوبت اول 98-97

هنرستان کوثر

نوبت اول 97-96

نوبت دوم 97-96

نوبت اول 98-97

نوبت دوم98-97

امام حسین (ع)

نوبت اول 97-96

نویت دوم 97-96

نوبت اول 98-97

شهید جمشید

نوبت اول 97-96

نوبت اول 98-97

ام کلثوم

نوبت اول 97-96


 • آخرین ویرایش:یکشنبه 10 آذر 1398
نظرات()   
   
یکشنبه 10 آذر 1398  01:08
نوع مطلب: (ادبیات ،) توسط:

روشی ساده برای تشخیص اضافه تشبیهی و استعاری

هرگاه در تشبیه بلیغ ، یكی از طرفین تشبیه ( مشبه یا مشبه به ) به دیگری اضافه ( مضاف الیه) شود . به آن « اضافه ی تشبیهی » یا « تشبیه بلیغ اضافی » می گویند .

مثال : صبح امید كه بد معتكف پرده ی غیب گـو بـرون آی كه كـار شب تـار آخـر شد

توضیح : امید به صبح تشبیه شده و غیب به پرده .

: باران رحمت == رحمت به باران

خرمن اعمال == اعمال به خرمن

درخت دوستی == دوستی به درخت

نخل ولایت -چراغ هدایت -چاه ظلمت- خانه ی دنیا- بنای ظلم- کیمیای عشق- آیینه ی آب- لهب فراق- مس وجود- آتش عشق- دایه ی ابر بهاری- چاه مذلت- حصار بردباری- آتش نخوت- شبنم عشق- - اکسیر عشق- کمند نظر- پرده ی عفاف وعصمتدر تشبیه هم مشبه وجود دارد وهم مشبه به ولی اگر یکی ازاینها غایب باشد! و به جایش لوازم یا ویژگی اش را بببینیم می شود استعاره , که در صورت اضافی آمدن ,اضافی استعاری می نامیم

مثال : سر نشتر عشق بر رگ روح زدند یك قطره از آن چكید و نامش دل شد

توضیح : « روح » را به بدنی تشبیه كرده كه « رگ » داشته باشد و « رگ » را كه یكی از ویژگی های « مشبه به »است به « روح » اضافه كرده است .

نكته : در اضافه ی استعاری « مضاف » در معنی حقیقی خود بكار نمی رود و ما « مضاف الیه » را به چیزی تشبیه می كنیم كه دارای جزء یا اندامی است ولی چنین جزء و اندام كه « مضاف » است برای « مضاف الیه » یك واقعیت نیست بلكه یك تصور و فرض است .

مثال : دست روزگار ـ دست برای روزگار یك تصور و فرض است .

روزن شب ـ روزن یا پنجره ای برای شب یك تصور است و وافعیت نداردنکته مهم : با توجه به این كه اضافه ی اقترانی شباهت زیادی به اضافه ی استعاری دارد ، برای شناخت این دو نوع استعاره از یكدیگر ، اضافه اقترانی را توضیح می دهیم :

اضافه ی اقترانی :

اضافه ی اقترانی : آن است كه وجود « مضاف » برای « مضاف الیه » یك واقعیت باشد . برعكس اضافه ی استعاری كه وجود « مضاف » برای « مضاف الیه » یك واقعیت نیست .

مثال : پدرم دست دوستی به من داد .

توضیح : دست را به قصد دوستی به من داد كه « دست » برای نشان دادن دوستی یك واقعیت است .

نكته : برای تشخیص آسان اضافه اقترانی از اضافه ی استعاری ، می توان از دو شیوه استفاده كرد:

1- كافی است كه بدانید در اضافه ی اقترانی ، مضاف الیه عملی است كه مضاف انجام می دهد.

مثال1: پروردگارا ! روا مدار كه به حریم اجتماع پای تعدی و تجاوز بگذارند.

مثال2: پروردگارا ! مگذار دامان وجودم به پلیدی های گناه بیالاید.

توضیح: در مثال اول تعدی و تجاوز عملی است كه « پا » انجام می دهد ؛ولی در مثال دوم، چنین رابطه ای برقرار نیست بلكه« وجود » را به لباسی تشبیه كرده ایم كه دامن داشته است.

2- بین دو جزء اضافه ی اقترانی ( مضاف و مضاف الیه ) می توان عبارت « از روی و یا به قصد » را قرار داد و یك جمله ساخت.

مثال : در اضافه ی « دست ارادت » -- دست را از روی ارادت دراز كرد .

توجه: تركیباتی نظیر : زانوی ادب خم کردم , دست گدایی دراز کردم , دست انابت به درگاهش دراز کردم , دست محبت، پای ارادت، چشم احترام ، دیده ی محبت ، گوش توجه ، چشم اعتنا ، پای بطلان ، قلم عفو و ... اضافه ی اقترانی می باشند كه بین همه ی این تركیبات اضافی ، می توان « به قصد , از روی » را قرار داد. • آخرین ویرایش:یکشنبه 10 آذر 1398
نظرات()       

چکیده

کتابهای فارسی نونگاشت دهم و یازدهم متوسطه دوم بهعنوان کتابهای مهم و فرهنگساز در میان سایر کتابهای درسی اهمیت فراوانی دارند؛ چرا که ضامن پاسداشت زبان و فرهنگ و هویت ایرانی و ملی اسلامی ما هستند. بر این اساس، نگارنده در این جستار بر آن بوده است تا ابتدا نقش و جایگاه ادبیات را بررسی کند، سپس به نقد این کتابها در چهار بخش قلمرو زبانی، محتوای فصلهای کتاب، روانخوانی و درسهای آزاد بپردازد و ضمن نگاه اجمالی به کتابهای پیشین، تغییر رویکرد این کتابها را به ادبیات معاصر و ادبیات داستانی نقد و واکاوی کند. همچنین، با ارائه راهکارها و پیشنهادهایی بر غنا و گستردگی کتاب بیفزاید و در عین حال، اشکالات عمده آن را برطرف سازد تا بستر مناسبتری برای درک و دریافت و التذاذ ادبی دانشآموزان فراهم گردد.

 

 

مقدمه

آیا ادبیات برای زندگی امروز بشر لازم و ضروری است یا جنبه تفننی و تجملی دارد؟ بیشک، اگر نقش ادبیات را تجملی بدانیم، بشر قادر خواهد بود هر وقت خواست از آن چشم بپوشد و تفنن دیگری را که با روح زمان او سازگار باشد، جانشین کند، اما با گسترش فضا و علوم و فناوری نه تنها ادبیات نقش و جایگاه گذشته خود را از دست نداده بلکه به صورت امری ضروری در زندگی بشر قرار گرفته است و هرچند تغییر سیما و هیئت داده، تغییر ماهیت نداده و پررنگتر از گذشته فرا روی انسان مدرن قرار گرفته است. بر این اساس، اگر بگوییم درس زبان و ادبیات فارسی، فانوس راه پرپیچوخم علماندوزی دانشآموزان است و حتی قادر است مسیر رشد و تعالی آنان را در سایر دروس نیز روشن کند، سخنی به گزاف نگفتهایم. چند سالی بود که همواره از تغییر کتب درسی متناسب با اهداف جدید آموزشوپرورش سخن گفته میشد تا اینکه از سال گذشته این هدف محقق گردید و کتابهای نونگاشت فارسی به همت جمعی از فرهیختگان و آشنایان وادی تعلیموتربیت تهیه و تدوین شد.

بدیهی است تألیف یک کتاب درسی با رویکرد مهارتی، که از اهداف خاص برنامه فارسیآموزی است، کاری بسیار زمانبر و در عینحال دقیق و حساس است و میبایست برای این کار از مؤلفان کتابهای فارسی دوره متوسطه دوم نهایت سپاس و قدردانی را بهعمل آورد. توجه ویژهای که این کتابها به سه قلمرو زبانی و ادبی و فکری جهت کالبدشکافی شعر و نثر داشتهاند سبب انسجام فکری و ذهنی فراگیرندگان و همچنین معلمان این دروس شده است. در واقع، در این کتابها تکلیف دانشآموز با متن پیشرویش کاملاً مشخص است و این از محاسن این نوع تقسیمبندی محسوب میشود و درک و فهم آنان را از محتوای اثر بسیار افزایش خواهد داد. بهویژه، تقسیمبندی کارگاههای متنپژوهی براساس این سه قلمرو به غنای کار و دریافت روح اثر بسیار کمک کرده است. نگارنده ضمن تقدیر و سپاس فراوان از کسانی که با دغدغه و احساس مسئولیت در برابر زبان و ادبیات گرانسنگ فارسی به تألیف این کتابها پرداختهاند، با توجه به اهمیت درس فارسی، بهعنوان معلم این کتاب با تجربه بیستساله تدریس دروس فارسی و تعامل با دانشآموزان و دریافت نظرات آنان و همچنین هماندیشی با همکاران مدرس این درس، بر خود لازم دیده است تا نقدی بر کتابهای فارسی نونگاشت پایه دهم و یازدهم بنویسد و گامی هرچند کوچک به فراخور بضاعت خود در راه گسترش و اعتلای فرهنگ و ادبیات این مرز و بوم بردارد. نگارنده نقد خود را در 4 بخش فراروی مخاطبان قرار میدهد:

1. نقدی بر قلمرو زبانی

2. نقدی بر محتوای فصلهای کتاب

3. نقدی بر روانخوانیها

4. نقدی بر درسهای آزاد.


 • آخرین ویرایش:پنجشنبه 7 آذر 1398
نظرات()       


نقد زبان‌شناختی کتاب زبان فارسی مقطع متوسطه و مسائل آموزشی آن

مقاله 6، دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 82-65  XMLاصل مقاله (502.87 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/LS.2014.3106
نویسندگان
مهدی سبزواری email 1؛ فاطمه محمدی2
1عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور
2کارشناس ارشد زبان‌شناسی همگانی پیام نور
چکیده
کتاب زبان فارسی که به‌عنوان درس کسب مهارت‌های زبانی در برنامۀ درسی دانش‌آموزان مقطع متوسطه گنجانده شده، حاوی مطالب و محتویات فراوان آموزشی، نگارشی و دستوری است. این کتاب از نظر محققان این مقاله دارای نقایص و کاستی‌هایی است که به‌جهت اهمیت این درس در نظام آموزش، ضرورت دارد به آن‌ها پرداخته شود. نکته‌ای که مشکل آموزش این کتاب را دوچندان می‌کند، این است که بیشتر دبیران زبان فارسی دانش لازم و تحصیلات مرتبط با آموزش مباحث زبان‌شناسی را در سطح تخصصی ندارند. علاوه‌براین، بیشتر آموزه‌های کتاب به شکل کاربردی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و این یکی از مغایرت‌های کلی کتاب با اهداف آموزش‌وپرورش است.برخلاف تصور عام که می‌پندارند چون زبان فارسی، زبان رسمی و رسانه‌ای همۀ دانش‌آموزان است، باید کمترین مشکل در فهم و یادگیری آن وجود داشته باشد، درس زبان فارسی از معدود درس‌هایی است که بیشترین افت تحصیلی در آن وجود دارد. این مقاله کاوشی است درخصوص علل عدم موفقیت دانش‌آموزان در درس زبان فارسی در مقطع دبیرستان. در این مقاله ضمن اشاره‌ای گذرا به کاستی‌های موجود در کتاب و شیوۀ آموزش آن، برآنیم تا در جهت بهبود آموزش و محتوای آن گامی برداشته باشیم.
کلیدواژه‌ها
کتاب زبان فارسی؛ نقد زبان‌شناسی کتب درسی؛ آموزش زبان فارسی؛ مهارت‌های زبانی؛ زبان فارسی مقطع متوسطه. 


 • آخرین ویرایش:پنجشنبه 7 آذر 1398
نظرات()       
 • تعداد کل صفحات :51  
 • ...  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • 8  
 • ...  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic