دپارتمان زبان و ادبیات فارسی شهرستان تاکستان
 
قالب وبلاگ
............................صفحه اصلی...................ورود...........عضویت............-- دانشگاه فرهنگیان قزوین کانال سروش کانال سروش کانال سروش کانال سروش

1-سروصدا و هیاهوی جنگجویان و اسب هایشان آن قدر زیاد بود/که از سیاره های آسمانی(مریخ و زحل) هم فراتر می­رفت.


2-شمشیرها و دست­های  جنگجویان از شدت خون­ریزی به رنگ لعل(قرمز)شده بود/ بستر زمین هم زیر گام­های سوارکاران و اسبانشان به دلهره و اضطراب افتاده­بود.


3-حتی شیران نر میدان جنگ را ترک کردند/عقاب شکاری هم از آن منطقه پرواز کردند(برای هیچ جنبنده­ای جای قرار و سکون نبود)


4-خورشید هم از آن وضعیت سخت ترسیده­بود/خاک و سنگ هم از ترس هجوم جنگاوران به اضطراب و دلهره افتاده­بود.


5-کاموس(پهلوان تورانی)به سپاه خود این­گونه گفت:/حتی اگر قرار باشد آسمان را هم درنوردید،


6-به ابزارهای جنگی مسلح شوید/ و با آن­ها ایرانیان در تنگنا قرار دهید و اسیر کنید.


7 ـ جنگجوی شجاعی كه نام او اشكبوس بود / مانند طبل بزرگی فریاد كشید .


 8 ـ آمد كه با ایرانیان بجنگد و همرزم و حریف خود را به زمین بزند ، شكست بدهد و بكشد .


9ـ رهام ( پسرگودرز ) در حالی كه كلاه جنگی و لباس مخصوص جنگ پوشیده بود ، سریع وارد میدان شد/ و گرد و خاك میدان جنگ به ابرها رسید .


10 ـ رهام با اشكبوس به مبارزه پرداخت ( درگیر شد ) /و از هر دو سپاه ( برای تشویق آنها ) صدای شیپور و طبل بلند شد .


 11 ـ اشكبوس گرز سنگین خود را به دست گرفت /و زمین برای تحمل سنگینی آن مثل آهن سخت و آسمان ( به خاطر بزرگی یا در اثر گرد و غبار ) تیره و تار شد.


12 ـ رهام گرز سنگین خود را بركشید ( بیرون كشید ) /و دست دو پهلوان از جنگ با گرزها خسته شد .


 13 ـ وقتی رهام از جنگ با اشكبوس كشانی درمانده و ملول شد ،/ از او روی برگرداند و به طرف كوه رفت ( فرار كرد )


14 ـ توس ( فرمانده سپاه ) از مركز سپاه خشمگین شد / اسبش را به حركت درآورد تا پیش اشكبوس ( برای جنگیدن ) برود .


15 ـ رستم خشمگین شد و به توس گفت/ كه  رهام اهل بزم وباده‌خواری است و اهل جنگ و مبارزه نیست .


16 ـ تو سپاه ( مركز سپاه ) را منظم نگه‌دار . / من اكنون پیاده می جنگم .


 17 ـ ( رستم ) كمان آماده و به زه بسته شده‌ی خود را به بازویش انداخت /و چند تیر را هم بر كمربندش


گذاشت


18ـ فریاد زد كه ای ای مرد جنگجو، /حریفت آمد فرار نكن ، بایست .


 19 ـ اشكبوس خندید و تعجب كرد ،/ افسار اسبش را كشید و ایستاد و رستم را صدا كرد .


 20 ـ در حالی كه می‌خندید ( مسخره می‌كرد ) گفت كه نامت چیست ؟ /چه كسی برای پیكر بی‌سر و كشته شده ات گریه خواهد كرد ؟!


 21 ـ رستم چنین پاسخش را داد : چرا نامم را می‌پرسی / زیرا پس از این دیگر خوشی نخواهی دید ( دنیا را به كامت تلخ می كنم )


 


 22 ـ مادرم نام مرا « مرگِ تو » گذاشت /و روزگار هم مرا پتك كلاه‌خود و سر تو قرار داده است (عامل مرگت من هستم)!


 23 ـ اشكبوس به او گفت : بدون اسب آمده ای/ و فوری خود را به كشتن خواهی داد .


 24 ـ رستم چنین به او پاسخ داد : ای مرد جنگجو ی ِ بیهوده گو ....( موقوف المعانی با بیت بعد )


 25ـ آیا تا به حال ندیدی كه پیاده ای بجنگد/ و زورگویان را بكشد و نابود سازد ؟ ( مسلماً دیدی )


 26 ـ آیا در شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ /، سواره به جنگ می روند ؟ ( مسلماً نمی‌روند )


 27 ـ هم‌اكنون ،ای سوارجنگجو ، پیاده جنگین را به تو یاد می‌دهم ( یا در حالی كه پیاده هستم ، جنگیدن را به تو می‌آموزم )


 28 ـ مرا توس به این خاطر به جنگ فرستاده است/ تا اسب اشكبوس را از او بگیرم .


 29 ـ اشكبوس هم مانند من پیاده شود و دو سپاه به او بخندند و مسخره اش كنند .


 30 ـ  در این روز و در جریان این جنگ ،یك رزمنده‌ی پیاده بهتر از پانصد سوار جنگجویی مثل توست ،


 31 ـ اشكبوس به او گفت ك با تو سلاحی/ غیر از مسخره كردن و شوخی ( غیر جدی بودن ) نمی‌بینم .


 32 ـ رستم به او گفت : تیر و كمان مرا ( اسلحه‌ام را ) ببین ،/ زیرا هم‌اكنون خواهی مرد ( با تیر و كمان من خواهی مرد )


 33 ـ رستم وقتی دید كه اشکبوس به اسب عزیزش می نازد/  كمانش را آماده كرد و زه آن راكشید.


 34 ـ یك تیر به پهلوی( سینه ) اسب اشكبوس زد /به گونه ای که اسب از بالا به زمین افتاد و مرد .


 35 ـ رستم خندید و با صدای بلند گفت :/ اكنون پیش جفت و همراه عزیزت بنشین (  برای او عزاداری كن .)


 36 ـ شایسته است كه لحظه ای جنگیدن را رها كنی و سرش را به آغوش بگیری /و كمی هم استراحت كنی .


37 ـ اشكبوس فوری كمانش را آماده كرد/ و در حالی كه می‌لرزید و چهره‌اش از ترس زرد شده بود .


38 ـ آنگاه به طرف رستم تیرهای زیادی پرتاب کرد/. رستم به او گفت : بیهوده ....( موقوف المعانی با بیت بعد )


39 ـ جسمت را خسته می‌كنی و دو بازو و جان بدخواه و ناپاكت را می‌آزاری .


 40 ـ رستم دست به كمربند خود برد /و یك‌چوبه تیر از جنس چوب خدنگ انتخاب كرد .


 


41 ـ  تیری كه نوك آن سخت برندهمانند الماس که نوک آن را جلا داده بودند و مثل آب شفاف بود/ و به انتهای آن چهار عدد پر عقاب بسته بود .


 42 ـ رستم كمان را در دست گرفت/ و تیر از جنس چوب خدنگ را در شست گذاشت و آماده‌ی پرتاب كرد.


  43 ـ ( رستم ) تیر را به سینه‌ی اشكبوس زد/و آسمان هم  رستم را تحسین كرد و دستش را بوسید .


 44 ـ اشكبوس در همان لحظه و فوری جان داد و مرد / طوری شد كه گویی اصلاً از مادر زاده نشده بود .


ادامه مطلب

طبقه بندی: #هنرستان1،
دنبالک ها: منبع،
[ جمعه 26 بهمن 1397 ] [ 19:44 ] [ ]

۱) مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش

محیــط مـــربــــع =   4 × یک ضلع


۲) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض

محیط مستطیل = 2 × ( طول + عرض)


۳) مساحت مثلث = 2÷ ( قاعده × ارتــــــفاع )

محیط مثلث = مجموع سه ضلع


۴) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع )

محیط مثلث متساوی الاضلاع = 3 × یک ضلع


۵) مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع )

محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع


۶) مساحت مثلث قائم الزاویه = ( قاعده × ارتفاع )

محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع


۷) مساحت ذوزنقه = نصف ارتفاع × ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک )

محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع


۸) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک )

محیط لوزی = 4 × یک ضلع


۹) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع

محیط متوازی الاضلاع = 2 × مجموع دو ضلع متوالی[ شنبه 20 بهمن 1397 ] [ 01:43 ] [ ]
[ چهارشنبه 17 بهمن 1397 ] [ 21:59 ] [ ]
[ چهارشنبه 17 بهمن 1397 ] [ 21:57 ] [ ]
 سوررئالیسم 
در میانه های سده نوزدهم گ در آن هنگام كه ادب دوستان سخن پرورهر گروه به گرد مكتبی جمع شده بودندو جنبشهای ادبی و هنری در گوشه و كنار اروپا وامریكا شكل میگرفت و گسترش میافت ؛ جنبش نوین دیگری بنام سوررئالیسم جلوه نمود.

 اگزیستانسیالیسم 
با آنكه این مكتب را پیش از اینكه یك مكتب ادبی بتوان نام برد یك جهان بینی فلسفی باید دانست؛ با وجود این ؛ هرگز نمیتوان نفوذ این شیوه اندیشه را در نوشته های ادبی وادب پروران هم زمان ناچیز شمرد .

 هنر برای هنر 
این مكتب را مانند همه مكتبهای دیگر نمی توان زائیده یك دوره ویژه یا یك عصر روشن و شناخته شده دانست ؛ولی با وجود این؛ آخرهای سده هیجده را میبایست دوران پیشرفت و رواج این مكتب شمرد.

 رئالیسم 
جنبش رئالیسم در سده هیجده در اروپا پا گرفت ودر سده نوزده راه پیشرفت و كمال پیمود و بزرگترین ودرخشان ترین مكتب ادبی جهان گردید. از این رو میبایست جنبش رئالیسم یا حقیقت پردازی رابه دو دوره تقسیم كرد؛ یكی رئالیسم سده هیجده كه پیشانگاه آن در انگلیس میباشند .دیگری رئالیسم سده نوزده كه پیشوایان آن در دانیل دفو ؛هنری فیلدینگ تولستوی ودیكنز و در فرانسه بومارشه مرسیه وبالزاك را میتوان نام برد .

 کلاسیسیسم 
كلاسیسیسم به آن مكتب ادبی گفته میشود كه با مایه گرفتن از هنر وادب یونان و رم باستان از سده پانزده تا هیجده در اروپا خود نمائی داشته است .

 ناتورالیسم 
این مكتب زمانی در پهنه هنر واندیشه اروپا چشم به دنیا میگشاید كه دانش های تجربی و زیست شناسی به سر حد كمال رسیده و سده داروین آغاز گردیده است. و این جنبش نیز بی اختیار در زیر نفوذ این دانش ها و دانشمندان شكل میگیرد .

 سمبولیسم 
در آغاز سده 19؛در آن دوران كه هریك از مكتبها و جنبشهای ادبی قلمروئی از جهان هنر وادب را ویژه خود ساخته بود ؛ جنبش دیگری بنام سمبولیسم پا به پهنه هستی گذارد. این جنبش در حقیقت شورش و عصیان نسل جوان در برابر تمام هستی ها و پدیده های اجتماعی و هنری واخلاقی بود.

 رمانتیسم 
نهضت رمانتیسم زائیده تمدن صنعتی وپیشرفت طبقه متوسط در سده نوزدهم است. 
زیرا توده پیشرفته سده نوزده اروپا دیگر نمی توانست سنتهای ملوك الطوایفی (فئودالیسم)
طبقه بندی: ادبیات،
برچسب ها: مکاتب زبانشناسی،
دنبالک ها: منبع،
[ چهارشنبه 17 بهمن 1397 ] [ 21:48 ] [ ]

اسامی معرفی‌ شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ رشته‌ های ‌تحصیلی دارای شرایط خاص کنکور 97 به همراه جزئیات مرحله دوم پذیرش این رشته ها اعلام شد .

اسامی معرفی‌ شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ رشته‌ های ‌تحصیلی دارای شرایط خاص آزمون سراسری سال ۹۷ شامل ۳۸ هزار و ۵۴۴ نفر در سایت سازمان سنجش منتشر شد . از این تعداد ۲۰ هزار و ۷۰۴ نفر زن و ۱۷ هزار و ۷۴۰ نفر مرد هستند .

رشته‌های ‌تحصیلی دارای شرایط خاص کنکور ۹۷ شامل دانشگاه های شهید مطهری ، شاهد، علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری ، صداوسیما، علوم‌پزشکی بقیه‌ الله ( عج ) ، دکتری بیوتکنولوژی دانشگاه تهران ، مدیریت بیمه اکو موسسه آموزش عالی بیمه اکو در دانشگاه علامه‌طباطبائی ، دانشکده غیرانتفاعی رفاه، دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا ( ع ) مشهد و تمام کدرشته‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی است .

فهرست اسامی معرفی‌ شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی از بین داوطلبانی که کد رشته محل‌ های موسسات مذکور را انتخاب کرده و حدنصاب چند برابر ظرفیت لازم را کسب کرده‌اند ، با رعایت تقدم انتخاب رشته در پایگاه اطلاع‌ رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org درج شده است .

آن دسته از داوطلبانی که در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی دانشگاه های اعلام شده قرار گرفته‌اند باید به شرایط اختصاصی هر یک از مراکز توجه کنند .

در گزینش نهایی هر رشته منحصراً کسانی قبول اعلام خواهند شد که برابر برنامه زمانی در مصاحبه و یا سایر مراحل گزینش به شرح مندرج در این اطلاعیه شرکت کرده و دراین مرحله موفق شوند و صلاحیت عمومی آنان نیز توسط هیأت‌ مرکزی گزینش ذیربط تائید شده و ضوابط انتخاب‌ رشته فوق را رعایت  کرده و حد نصاب نمره‌ علمی نهایی برای هر رشته را نیز کسب کنند .

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی این دانشگاه ها به همراه نتایج سایر رشته‌های متمرکز آزمون‌ سراسری اعلام خواهد ‌شد .

معرفی داوطلبان به عنوان چند برابر ظرفیت ، به منزله قبولی نیست و معرفی‌ شدگان‌ لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ گزینش‌ در تاریخ های‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعیین‌ شده‌ از طرف مؤسسات در این اطلاعیه مراجعه‌ کنند .

داوطلب ممکن است به یک و یا دو مؤسسه معرفی شده­ باشد ، لذا داوطلبانی که به دو مؤسسه معرفی شده‌ اند در صورت تمایل می‌ توانند به یک مؤسسه و یا هر دو برای انجام مراحل مختلف گزینش مراجعه کنند .

عدم‌ مراجعه‌ داوطلبان‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ گزینش در هر مورد معرفی‌ به‌ منزله انصراف‌ قطعی‌ از گزینش‌ در رشته‌ یا رشته‌های‌ ذیربط آن مؤسسه تلقی‌ خواهد شد و وضعیت داوطلب در اولویت های بعدی وی بررسی­ خواهد ­شد . در ستون نتیجه کارنامه نهایی در مقابل کدرشته مربوطه آنان عدد یک (۱) به منزله عدم داشتن شرایط گزینش درج می‌شود .

داوطلبانی که نسبت به انتخاب یک یا چند کد رشته محل از مؤسسات دارای شرایط خاص مندرج در این اطلاعیه اقدام کرده ولی در این مرحله معرفی نشده‌اند ، یا شانس قبولی در اولویت های بالاتر از کدهای مربوط به این رشته‌ های شرایط خاص را دارا هستند یا فاقد حداقل نمره معرفی در این مرحله هستند .

دلیل عدم معرفی آنان در این مقطع در کارنامه نتایج نهایی مشخص خواهد شد .

بنا به دلایل متفاوت ( اعم از نمره علمی و ترتیب اولویت انتخاب رشته داوطلب و یا عدم رعایت استان بومی و... ) هیچ گونه اعتراضی در این مرحله از اعلام نتایج از سوی داوطلبان پذیرفته نیست .

پس از اعلام نتایج نهایی انتخاب رشته کنکور 97 ، در مهرماه ، برای کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌ های تحصیلی آزمون سراسری سال ۹۷ که نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود در سایت سازمان سنجش در زمان مقرر اقدام کرده‌اند ، کارنامه نتیجه نهایی تهیه و قابل مشاهده است .

داوطلبانی که پس از دریافت کارنامه نسبت به مندرجات آن برای آنان سوالاتی وجود دارد ، می‌ توانند به استناد پرینت کارنامه نتیجه نهایی در موعد مقرر با دلیل درخواست خود را مطرح کنند بنابراین در این مرحله هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نمی‌ شود . برای اطلاع از نحوه ثبت درخواست در سایت سازمان سنجش مطالعه نمایید .

جداول برنامه زمانی ، نحوه مراجعه و مدارک لازم برای هریک از موسسات ، جدول نشانی و شماره تلفن هسته های گزینش وزارت آموزش و پرورش ، جداول آدرس و تلفن مراکز مصاحبه تخصصی از معرفی شدگان رشته های فرهنگیان در آزمون سراسری سال 97 به همراه فرم شماره یک اطلاعات فردی داوطلبان آزمون سراسری سال 97 در سایت سازمان سنجش منتشر شده است .

اعلام شرایط زمانی برای دانشگاه های دارای شرایط خاص :

دانشگاه شهید مطهری : مراجعه از تاریخ ۳۰ مرداد به سیستم جامع دانشگاهی گلستان دانشگاه شهید مطهری

دانشگاه شاهد : مراجعه از تاریخ ۳۰ مرداد به سایت دانشگاه

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری : مراجعه از تاریخ ۳۰ مرداد به سایت دانشگاه

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران : مراجعه از تاریخ ۳۰ مرداد به سایت دانشگاه

مدیریت بیمه اکو موسسه آموزش عالی بیمه اکو در دانشگاه علامه‌طباطبایی : مراجعه حضوری با مدارک لازم در ۶ شهریور به محل موسسه آموزش عالی بیمه اکو

دکتری بیوتکنولوژی دانشگاه تهران : مراجعه حضوری با مدارک لازم در ۴ شهریور به محل دانشگاه تهران

دانشکده غیرانتفاعی رفاه : مراجعه به سایت دانشگاه ( زمان بندی مصاحبه از ۳ تا ۶ شهریور )

دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌ الله ( عج ) : مراجعه از تاریخ ۳۰ مرداد به سایت دانشگاه

دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا ( ع ) مشهد : مراجعه حضوری با مدارک لازم در روزهای ۴ تا ۷ شهریور به محل دانشگاه امام رضا ( ع )

دانشگاه فرهنگیان : مراجعه حضوری با مدارک لازم در روز های ۳۱ مرداد تا ۱۰ شهریور به محل ادارات کل آموزش و پرورش استان

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی : مراجعه حضوری با مدارک لازم در روزهای ۳۱ مرداد تا ۱۰ شهریور به محل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران


[ سه شنبه 16 بهمن 1397 ] [ 23:52 ] [ ]

 آهنگ الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله + (متن شعر)

دانلود سرود انقلابی الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله

دانلود ترانه زیبا و انقلابی آهنگ الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله با کیفیت بالا از هاتف

دانلود آهنگ الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله + (متن شعر)
دانلود آهنگ الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله + (متن شعر)

+ دانلود آهنگ الله الله

پخش‌کننده صوت

متن شعر

همه جا کفر و دروغ ، همه جا ظلم و ستم
چهره مردم شهر همگی آیه ی غم
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله
قصرها قصر بلا حاکمش تشنه ی خون
مردم شهر فقیر همه در بند و زبون
حق شان قسمت گرگ، فرش شان خاک زمین
همه در رنج و عذاب ، حاکمش کاخ نشین

الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله
در جواب یک ندا خلقی آمد به خروش
گفت هان ای زن و مرد جامه ی رزم بپوش
روز قیام است و جهاد ، کشتن دیو بد نهاد
رسالت محمد است، از تو جهان بر تو معاد
خلق بیدار شدند همه آماده ی جنگ
سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ

الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله
همه آماده ی رزم ، بی هراس از غم نان
نقش بست روی زمین خون هر پیر و جوان
روز قیام است و جهاد کشتن دیو بد نهاد
رسالت محمد است ، از تو جهاد از تو جهاد
کاخ ابلیس زمان گشت ویران و خراب
آرزوهای محال همه شد نقش بر آب

الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله
کسب آزادی و حق شد قیام زن و مرد
نه مسلسل نه تفنگ چاره ی کار نکرد
رمز پیروزی خلق عزم چون آهن ماست
دین خون شهدا همه در گردن ماست
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله ، الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله
طبقه بندی: مناسبت،
برچسب ها: انقلاب،
دنبالک ها: منبع،
[ دوشنبه 15 بهمن 1397 ] [ 01:10 ] [ ]

حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام (۵ بعثت -۱۱ق)، دختر گرامی پیامبر اسلام و حضرت خدیجه، همسر امام علی علیه السلام و مادر امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام است.

حضرت فاطمه سلام الله علیها در دین اسلام جایگاه بسیاری رفیعی دارد و به ویژگی های متعددی ممتاز است. آن حضرت معصومه است و 12 امام شیعه از نسل آن حضرت هستند. سوره و آیاتی از قرآن همچون سوره کوثر، سوره انسان، آیه تطهیر و آیه مودت در حق آن حضرت و همسر و فرزندانش نازل گردیده است و دوستی و دشمنی با آن حضرت به منزله دوستی و دشمنی با پیامبر است. همچنین مطابق با روایتی از پیامبر اکرم (ص) آن حضرت سیدة نساء العالمین (بزرگ بانوی زنان جهانیان) است.

آن حضرت در سال دوم یا سوم هجری با امام علی علیه اسلام ازدواج نمود. در آیاتی از قرآن آن حضرت به همراه همسر و دو پسرش به عنوان اهل بیت پیامبر اکرم (ص) خوانده شدند و به شدت مورد عنایت پیامبر اسلام (ص) بودند.

فضایل و مناقب حضرت فاطمه سلام الله علیها[۸۱]

 1. اشتراك حضرت فاطمه علیهاالسلام با پیامبر اكرم و امیرالمؤمنین و حسنین علیهم السلام در مقام عصمت و طهارت (بلکه طبق روایات آن حضرت عصمت کبرای الهی است).
 2. اشتراك حضرت صدیقه سلام الله علیها با پدر و همسر و فرزندانش در مجاز بودن به ورود و توقف در مسجد پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و سلم در جمیع حالاتشان.
 3. مادر ائمه اطهار علیهم السلام است.
 4. هنگام ولادت فاطمه علیهاالسلام نور او تمام خانه هاى مكه را فراگرفت.
 5. نام گذارى زهرا علیهاالسلام از طرف خداوند متعال مى باشد.
 6. نام فاطمه بر ساق عرش و درهای بهشت درج شده است.
 7. جنگ و یا صلح با آن حضرت مانند جنگ و صلح با پیامبر و على و حسنین است.
 8. سیده ى زنان عالم است.
 9. دوستى و دشمنى با او مانند دوستى و دشمنى با پیامبر است.
 10. آن حضرت محدثه است یعنی فرشتگان با او سخن می‌گفتند.
 11. شیعیان آن حضرت به بهشت بشارت داده شده‌اند.
 12. مخالفان حضرتش به هلاکت می‌افتند.
 13. در روز قیامت همانند پدر و همسر و فرزندانش سواره محشور می‌شود.
 14. شفیعه کبرای روز قیامت است.
 15. حب فاطمه علیهاالسلام همانند حب همسر و فرزندان معصومش (كه اجر رسالت خاتم الانبیاء است)، بر همگان واجب است.
 16. با پدر و همسر و فرزندانش در قبه الوسیله یا درجةالوسیله ى بهشت جای دارند.
 17. با پدر و همسر و فرزندانش علیهم السلام در قبه اى از نور كه زیر عرش برپا مى شود و جز پنج تن علیهم السلام كسى را به آن رتبه ى والا راه نیست جای دارد.
 18. حضرت فاطمه علیهاالسلام یكى از افرادى است كه آیه ى مباهله در شان آن‌ها نازل شده است و آن وجود مقدس، بین چهار معصوم قرار گرفته است یعنى بین: محمد و انفسنا (على) و ابنائنا (حسن و حسین) علیهم السلام.
 19. در صفات و ارزش‌هاى معنوى هم کفو على علیه السلام است.
 20. بشر از آدم تا خاتم مامور به توسل به حضرت صدیقه زهرا علیهاالسلام بوده است.
 21. سوره انسان در فضیلت او و همسر و دو فرزندش نازل گردیده.
 22. هنگام ورود فاطمه علیهالسلام به صحنه ى محشر از جانب حضرت حق تبارك و تعالى ندا مى شود: «اى اهل محشر نگاهتان را فروافكنید تا فاطمه عبور نماید».طبقه بندی: مناسبت،
برچسب ها: حضرت زهرا،
دنبالک ها: منبع،
[ جمعه 12 بهمن 1397 ] [ 16:16 ] [ ]

دهه فجر انقلاب اسلامی دهه فجر دهه ی فجر انقلاب

دهه فجر

دهه فجر انقلاب اسلامی

دهه فجر،به روزهای ۱۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ گفته می‌شود که طی آن سید روح‌الله خمینی بعد از تبعید پانزده ساله در دوازدهم بهمن سال ۱۳۵۷ یه ایران وارد و در نهایت با اعلام بی‌طرفی ارتش شاهنشاهی، سلطنت پهلوی در بیست و دوم بهمن ماه منقرض شد.

 

هر ساله در طول دهه فجر مراسم و یادبودهای زیادی توسط طرفداران نظام جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد. همچنین در ایام دهه فجر سازمان‌ها، ادارات دولتی اقدام به برگزاری سمینارها و همایش‌ها می کنند.

 

در ایام دهه ی فجر،جشنواره فجر که بزرگترین جشنواره دولتی فیلم، تئاتر و موسیقی ایران است معمولاً در طول دهه فجر برگزار می‌شود.

 

در روز ۱۲ بهمن زنگ مدارس به مناسبت سالگرد ورود هواپیمای آیت‌الله خمینی به ایران، در ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه نواخته می‌شود. در روز ۲۲ بهمن، آخرین روز از دهه فجر نیز که به عنوان تعطیل رسمی در تقویم رسمی کشورمان ثبت شده است، راهپیمایی عظیمی در شهرهای مختلف برگزار می‌شود.


ادامه مطلب

طبقه بندی: مناسبت،
برچسب ها: دهه مبارک فجر،
دنبالک ها: منبع،
[ جمعه 12 بهمن 1397 ] [ 16:12 ] [ ]
برای آگاهی بیشتر درباره معرفی و نام اصحاب پیامبر گرامی اسلام(ص) که در جنگ‌ها با کفار به شهادت رسیدند، باید به منابع تاریخی[1] مراجعه شود. در این‌جا تنها نام برخی از اصحاب پیامبر اسلام(ص) که در جنگ‌های مختلف با کفار به شهادت رسیدند، ذکر می‌شود.
غزوه بدر
1. عبیدة بن حارث (از بنى مطّلب بن عبد مناف)، 2. عمیر بن أبی وقاص (از بنى زهرة بن کلاب)، 3. ذو الشّمالین‏ عمیر (عمرو) بن عبد عمرو بن نضلة، 4. عاقل بن بکیر، 5. مهجع مولى عمر بن خطاب، 6. صفوان بن وهب‏ (أبی البیضاء)، 7. سعد بن خیثمه، 8. مبشر بن عبدالمنذر، 9. یزید بن حارث بن قیس بن مالک، 10. عمیر بن حمام.[2]
غزوه احد
1. ابو ایمن انصاری،‏ 2. أبو حبة بن عمرو بن ثابت‏، 3. أبو هبیرة بن حارث بن علقمة، 4. أنس بن نضر، 5. أنیس بن قتادة، 6. أوس بن أرقم أنصاری، 7. أوس بن ثابت‏ بن منذر، 8. إیاس بن أوس‏ بن عتیک أنصاریّ أشهلی، 9. إیاس بن عدیّ أنصاری، 10. ثابت بن عمرو بن زید.[3]
غزوه خندق
1. سعد بن معاذ، 2. أنس بن أوس بن عتیک، 3. عبد الله بن سهل بن رافع، 4. طفیل بن نعمان بن خنساء، 5. ثعلبة بن غنمه‏، 6. کعب بن زید.[4]
غزوه بنی قریظه
1. خلّاد بن سوید بن ثعلبة انصاری، 2. أبو سنان بن محصن بن حرثان،‏[5] 3. ابن عائذ، 4. منذر بن محمد.[6]
غزوه ذو قرد
1. محرز بن نضله، 2. وقّاص بن مجزّز مدلجى‏.[7]
غزوه خیبر
1. ربیعة بن أکثم بن سخبره‏، 2. ثقف بن عمرو، 3. رفاعة بن مسروح‏، 4. عبد الله بن هبیب، 5. فضیل بن نعمان،‏ 6. مسعود بن سعد بن قیس،‏ 7. محمود بن مسلمة بن خالد، 8. أبو ضیّاح بن ثابت بن نعمان، 9. حارث بن حاطب‏، 10. طلحة بن یحیى.[8]
غزوه موته
1. جعفر بن أبی‌طالب، ‏2. زید بن حارثة، 3. مسعود بن أسود بن حارثة بن نضله‏، 4. وهب بن سعد بن أبى سرح‏، 5. عبد الله بن رواحه، 6. عبّاد بن قیس بن عبسه‏، 7. حارث بن نعمان بن إساف‏، 8. عامر بن سعد بن حارث، 9. عمرو بن سعد بن حارث، 10. جابر بن عمرو بن زید.[9]
غزوه حنین
1. أیمن بن امّ أیمن‏، 2. یزید بن زمعة بن أسود، 3. سراقة بن حارث بن عدى‏، 4. أبو عامر أشعرى‏،[10] 5. مرّة بن سراقه انصاری،[11] 6. زید بن ربیعة،[12] 7. زهیر بن عجوة هدلی،[13]‏ 8. آبى اللّحم غفارى(عبد الله بن عبد الملک)‏،[14] 9. رقیم بن ثابت بن ثعلبة بن زید بن لوذان‏.[15]
غزوه طائف
1. ثعلبة بن زید،[16] 2. جلیحة بن عبد الله، 3. حارث بن سهل‏، 4. رقیم بن ثابت‏، 5. سائب بن حارث بن قیس‏، 6. سعید بن سعید بن عاص، 7. عبد الله بن أبى أمیّه‏، 8. عبد الله بن حارث بن قیس، 9. عبد الله بن عامر، 10. عرفطة بن جنّاب.[17]
 

ادامه مطلب

طبقه بندی: تاریخ،
برچسب ها: تاریخ اسلام،
[ جمعه 12 بهمن 1397 ] [ 16:08 ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

درباره وبلاگ

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی متوسطه اول شهرستان تاکستان
علم فرهنگ
کد شاماد:
1-1-693734-64-0-4
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات