دپارتمان زبان و ادبیات فارسی شهرستان تاکستان
 
قالب وبلاگ
............................صفحه اصلی...................ورود...........عضویت............-- دانشگاه فرهنگیان قزوین کانال سروش کانال سروش کانال سروش کانال سروش


وقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها            بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها

معنیوقتی دل سودایی و عاشق من به سوی باغ و گلستان ها می رفت عطر خوش گلها و غنچه ها مرا مست كرده و از خود بیخود می كرد.

مراعات نظیر:بستان،گل و ریحان ها            دل سودایی: مجاز از انسان عاشق

بی خویشتنم کردی: کنایه :مدهوش و سرخوش کردن، از خود بی خود کردن، بی اختیار کردن

گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل            با  یـاد  تو افتـادم  از یـاد  بـرفـت آن‌ها

معنی : گاه بلبل در گوشه ای آواز می خواند و گاه در گوشه ای غنچه ها شكوفا می شدندتا یاد و خاطر تو در دل من افتاد همه آن زیبایی ها را فراموش كردم.

تشخیص: نعره زدن بلبل و جامه دریدن گل                       مراعات نظیر: گل و بلبل

کنایه: جامه دریدن گل: شکوفا شدن غنچه            تکرار: یاد

ای مهر تو در دل‌ها وی مهر تو بر لب‌ها          وی شور تو در سرها وی سرّ تو در جان‌ها

معنی : ای خدایی كه مهر و محبت تو در دل همگان است و مُهر سکوت و فاش نکردن اسرار تو بر لب تمام انسانهاست.ای خدایی كه شور و عشق تو در وجود همگان است و اسرار شگفت انگیز قدرت و عظمت تو در جان تمام انسانهاست.

ای،وی/مهر،مهر: جناس ناقص           دل ها، لب ها،سرها،جان ها: مراعات نظیر

دل،سر،جان: مجاز از خود انسان ها            مهر بر لب بودن: کنایه از ساکت بودن

تکرار: ای،وی

تا  عهد تو  دربستم  عهد همه  بشکستم     بعد از تو  روا باشـد   نقـض  همه پیمـان‌ها

معنی : تا با تو عهد و پیمان عشق و دوستی بستم با دیگران عهد و پیمانم را شكستمبا وجود عهد و پیمان با تو شایسته است عهد و پیمان های دیگر شكسته شود.

عهد دربستن و عهد شکستن: تضاد             تکرار عهد/تو

تا خـار غـم عشقـت  آویختــه  در دامـن       کوتـه نظــری باشـد  رفتــن به گلستان‌ها

معنی : آن كسی را كه گرفتار غم عشق تو باشد اگر اندیشه رفتن به باغ و گلستان در سرش باشد نشانه نادانی و كوتاه فكری اوست.

خار غم عشق: اضافه تشبیهی                 خار،در دامن آویختن،گلستان:مراعات نظیر

کوته نظری: کنایه از نادانی               در دامن آویختن   : کنایه:رها نکردن

واج آرایی

آن را  که چنیـن دردی از پـای دراندازد     باید که فروشوید  دست از همه درمان‌ها

معنی : كسی را كه غم عشق تو او را بیچاره و ناتوان كرده باشد باید كه امیدی به درمان نداشته باشد.  ( غم عشق تو درمان ندارد.)

دست فروشوید: کنایه ناامید شود           مراعات نظیر: دست ،پا              تضاد: درد و درمان

واج آرایی:د،ر       از پای در انداختن: کنایه بیچاره و ناتوان کردن     درد: استعاره از غم عشق

گر در طلبـت رنجـی ما را بـرسد ،شاید         چون عشق حرم  باشد سهل است بیابان‌ها

معنی : اگر در طلب عشق تو رنج و زحمتی به ما رسد شایسته است.كسی كه عشق كعبه در  دل او باشد باید مشكلات و سختی های راه كعبه را هم تحمل كند.

اسلوب معادله                           را: حرف اضافه:به              شاید: فعل: شایسته است

هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید             ما نیز یکی باشیم از جمله ی قربان ها

هر تیری که در تیردان معشوق است اگر بر دل زخمی عاشق زده شود ما نیز یکی از قربانیان راه عشق خواهیم بود.                  ریش: زخمی                دل ریش: کنایه از دل رنج کشیده ی عاشق

ریش:کیش: جناس                   ریش، تیر ،کیش،قربان: مراعات نظیر   

قربان : ایهام تناسب:1-  قربانی2-کماندان  با تیر و کیش و ریش تناسب دارد.

 گویند مگو سعدی چندین سخن ازعشقش          می‌گویم و بعد از من گویند به دوران‌ها

معنی : می گویند ای سعدی این همه از عشق معشوق مگوی. من نیز در پاسخ آنها می گویم كه نه تنها من از عشق سخن خواهم گفت بلكه بعد از من نیز در دوران های آینده دیگران نیز از عشق سخن خواهند گفت.

واج آرایی:ن،گ،و            تضاد: گویند،مگو             گویند،مگو،می گویم:اشتقاق        تکرار:گویند

طبقه بندی: #مدرسه، #دبیرستان_دهم،
[ پنجشنبه 22 خرداد 1399 ] [ 11:29 ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی متوسطه اول شهرستان تاکستان
علم فرهنگ
کد شاماد:
1-1-693734-64-0-4
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic