1-"منشور فرهنگی واجتماعی دانشگاه فرهنگیان"

2-آیین نامه خوابگاه

3-شیوه نامه دریافت مجوز اولیه انتشار نشریات علمی دانشگاه فرهنگیان

4-آیین نامه آموزشی
 


"منشور فرهنگی واجتماعی دانشگاه فرهنگیان"

     دانشگاه فرهنگیان به مثابه نهاد اصلی تربیت معلم در طراز جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت فراهم آوردن زمینه های مناسب  تکوین وتعالی هویت حرفه ای معلمان را ضمن توجه به اعتلای هویت انسانی، اسلامی-انقلابی وایرانی ایشان  بر اساس نظام معیار اسلامی برعهده دارد.

    به منظور ایفای این مسئولیت خطیر، «کسب وارتقای مداوم شایستگی های عام وحرفه ای مورد نیاز معلمان جامعه اسلامی ایران»، هدف  اساسی تمامی تدابیر وبرنامه های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی  دانشگاه فرهنگیان  می باشد و «التزام به  مجموعه ارزش های فردی واجتماعی زمینه ساز تحقق مراتب حیات طیبه در همه ابعاد» راهبرد کلان همه ارکان این نهاد علمی و تربیتی محسوب می شود.

      بر این اساس، تمامی مدیران و مسئولان دانشگاه، به همراهی استادان و دانشجومعلمان می‏کوشند با التزام به اصول وسیاست های زیر، وظایف حرفه ای و تکالیف سازمانی خویش را در جهت توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه انجام دهند.

 

•­­حرکت در چارچوب نظام معیار اسلامی با تکیه بر اندیشه ی ناب حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) 

 

•توجه متوازن به مولفه های معنویت، عقلانیت، عدالت و آزاداندیشی در برنامه های فرهنگی و اجتماعی

 

•توجه به اهداف و راهبردهای مصّرح در اسناد بالا دستی(خصوصا سند تحول بنیادین و سند دانشگاه اسلامی) 

 

•ایجاد یکپارچگی  و انسجام  درونی  همه تدابیر و برنامه های فرهنگی واجتماعی

 

•توجه به ملاحظات ارزشی و فرهنگی در طراحی واجرای همه برنامه‏ های آموزشی - درسی، پژوهشی، اداری- مالی و دانشجویی

 

•حمایت از آزاداندیشی و مواجهه انتقادی خردورزانه، عالمانه و منصفانه  استادان و دانشجو معلمان با دیدگاه ها و موضوعات متنوع دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

 

•تاکید برتقویت هویت انسانی، اسلامی- انقلابی وا یرانی دانشجو معلمان ضمن توجه به هویت قومی، مذهبی و جنسیتی ایشان

 

•گسترش فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به شکل هدفمند، سامان یافته و هماهنگ با  عناصر برنامه های(رسمی) آموزشی و درسی  معطوف به کسب انواع شایستگی های معلمی

 

•تاکید بر حفظ وارتقای کرامت و شخصیت  مخاطبان  صرف نظر از تفاوت های فردی و فرهنگی

 

•افزایش مشارکت دانشجو معلمان، استادان و کارکنان در  طراحی، اجرا و نظارت بر تدابیر و برنامه های فرهنگی و اجتماعی

 

•تقویت حضور فراگیر و فعال دانشجومعلمان، استادان وکارکنان درامور فرهنگی و اجتماعی(با استفاده از قالب هایی مانند کانون ها، انجمن ها، تشکل ها و فضای مجازی)

 

•زمینه سازی برای حضور خودانگیخته، اختیاری و آگاهانه مخاطبان در برنامه های فرهنگی و اجتماعی  و پرهیز از هرگونه الزام و اجبار برای شرکت در این نوع برنامه ها

 

•"فراهم کردن بستر استقرار فضای امن فرهنگی واجتماعی"به مثابه  پیش نیاز ورود  گسترده دانشجو معلمان به عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی"

 

•توجه به کسب شایستگی های معلمی در همه ساحت ها ی تربیت با استفاده از انواع فرصت های یادگیری

 

•تاکید بر شایستگی های اختیاری مغفول در برنامه درسی رسمی تربیت معلم(متناسب با علائق و استعدادهای متنوع دانشجومعلمان)

 

•تاکید بردرونی کردن شایستگی های عام معلمی از طریق برنامه های فرهنگی و اجتماعی(با اولویت مواردی نظیر"نظم، انضباط و قانونمندی"،"مسئولیت پذیری اجتماعی" ، "خردورزی و تفکر انتقادی"، " حقیقت جویی مداوم"، " کار و تلاش خود انگیخته"، "خلاقیت ونوآوری"،"غمخواری"، "مشارکت و کارگروهی" و  "امانت داری و وفای به عهد")

 

 •استفاده حداکثری از زبان ها و قالب های غیر مستقیم و هنری درترویج مفاهیم و ارزش های فرهنگی و اجتماعی

 

•توجه به زیبا سازی محیط فیزیکی دانشگاه و فضای زیست دانشجومعلمان با استفاده از عناصر و مفاهیم فاخر فرهنگی  و ارزشی

 

•حمایت ازتعامل میان کانون ها، انجمنها وتشکل های فرهنگی، هنری و اجتماعی  دانشجومعلمان در سطح کشور و حضور فعال  آنها در عرصه های ملی و جهانی

 

•هماهنگی و مشارکت با نهادهای(دولتی و غیر دولتی) ملی و محلی به منظور تسهیل اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه(خصوصا با استفاده از ظرفیت حوزه های علمیه و  دیگر دانشگاه ها)

 

•استفاده از خرد جمعی برای دستیابی به طرح ها وبرنامه های واقع بینانه و قابل اجرا

 

•برنامه ریزی پژوهش محور  و متناسب  با موقعیت بومی و محلی

 

•توجه ویژه به فرصت تعطیلات تابستان(افزون بر اوقات فراغت در طول سال)  و استفاده بهینه از این ظرفیت به عنوان ظرف زمانی برنامه های فرهنگی واجتماعی

 

•ارزشیابی مستمر از آثار و نتایج مترتب بر برنامه ها و اقدامات فرهنگی و اجتماعی

 


2-شیوه نامه دریافت مجوز اولیه انتشار نشریات علمی دانشگاه فرهنگیان

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان، ضمن ارسال شیوه نامه دریافت مجوز اولیه انتشار نشریات علمی  به  سرپرستان پردیس ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور، از آنان خواست با  مطالعه دقیق موارد، نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نمایند.

شیوه نامه ی مزبور، در بخش فایل های ضمیمه همین صفحه، در دسترس می باشد.3-آیین نامه خوابگاه

 

دانشگاه و دانشجو از محورهای توسعه علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور محسوب می شوند. دانشگاه فرهنگیان با هدف تربیت معلمانی دلسوز، مدیرانی متعهد، مربیانی معتقد و پژوهشگرانی خلاق و پایبند به مبانی و ارزش های اسلامی و انقلابی تاثیر ایجاد  فضای خوابگاهی مناسب  به عنوان خانه دوم دانشجومعلمان را نادیده نگرفته است و در همین راستا به منظور ارتقاء نشاط معنوی، حفظ آرامش روحی و جسمی، توسعه فکر و اندیشه، اعتلای شخصیت و افزایش کیفیت تحصیلی دانشجویان و بهبود کیفیت زندگی در خوابگاه های دانشجویی، تدوین مقررات و ضوابط را  راهگشا دانسته و به همین منظور رعایت حقوق فردی و جمعی، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و خودباوری، تأمین امنیت و قانون مداری درسکونت دانشجویان خوابگاهی را امری ضروری میداند.

فصل اول

تعاریف :

ماده 1- معاون دانشجویی- فرهنگی پردیس عهده دار بالاترین سطح سازمانی پس از رئیس پردیس در ساماندهی و نظارت بر انجام امور دانشجویی و فرهنگی دانشجویان می باشد.

ماده 2- خوابگاه دانشجویی: به محدوده ای از فضای دانشگاه اطلاق می شود که به منظور اسکان دانشجویان واجد شرایط با هدف تأمین نیازهای فرهنگی، رفاهی، بهداشت روانی و جسمی و امور فوق برنامه در نظر گرفته شده است.

ماده 3- کمیته اسکان: کمیته ای متشکل از معاون دانشجویی – فرهنگی، معاون آموزشی،کارشناس مسئول امور دانشجویی و یکی از سرپرستان خوابگاه (با پیشنهاد معاون دانشجویی – فرهنگی ) ومشاور پردیس است.

ماده 4- شورای انضباطی دانشجویان: شورایی است که بررسی و پیگیری تخلفات دانشجویی را بر عهده دارد. این شورا از دو بخش شورای بدوی و تجدید نظر تشکیل شده است.

ماده 5 – شورای صنفی دانشجویان: ساختاری متشکل از نمایندگان منتخب دانشجویان پردیس است که اعضای آن از طریق انتخابات و در چارچوب آیین نامه شورای صنفی دانشجویان انتخاب می شوند.

 

 

 

فصل دوم

نحوه اداره خوابگاه های دانشجویی

ماده 6- اداره امور خوابگاه های دانشجویی و مسئولیت اجرای مقررات و نظارت بر حفظ اموال، اماکن، تأسیسات، بهداشت و کلیه امور مرتبط با خوابگاه به عهده معاونت دانشجویی-فرهنگی پردیس است.

ماده 7- حوزه معاونت دانشجویی_ فرهنگی پردیس موظف است با تدوین نظام کمی و کیفی برای ارزیابی عملکرد مسئولان خوابگاه ها نسبت به شناسایی، معرفی و تقدیر از روسا، مسئولان و سرپرستان فعال،خلاق و نمونه خوابگاه های دانشجویی اقدام نماید.

ماده 8- حوزه معاونت دانشجویی- فرهنگی پردیس موظف است هر نیم سال تحصیلی گزارشی از وضعیت خوابگاه های دانشجویی را در ابعاد مختلف تهیه و به حوزه ریاست پردیس و حوزه ذیربط در سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان ارائه نماید.

ماده 9- روسای پردیسها جهت به کارگیری مشاوران مجرب در حوزه دانشجویی به منظور ارائه خدمات مشاوره ای در خوابگاه ( ترجیحا در رشته های علوم رفتاری،اجتماعی،روانشناسی،تربیتی و مددکار اجتماعی که حتی الامکان زندگی در خوابگاه های دانشجویی را تجربه کرده باشند) و همچنین جذب افراد متعهد و دارای تحصیلات دانشگاهی برای تصدی در پستهای سرپرست، کارشناس وکارشناس  مسئولان این حوزه، (با توجه به شرایط احرازدر پستها ) ملزم به برنامه ریزی و پیگیری هستند.

ماده 10- استعلام از حراست سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان جهت انتصاب کارکنان خوابگاه،اعم از سرپرست، نگهبان، خدمه و ... قبل از به کارگیری در خوابگاه الزامی بوده و حتی المقدور شرط تاهل در نظر گرفته شود.

ماده11- اتاق و اثاثیه در بدو ورود دانشجو به خوابگاه طبق صورت جلسه تحویل داده و در پایان هر نیمسال یا سال تحصیلی مطابق صورت جلسه تحویل گرفته می شود. مسئولیت خسارات وارده بر اتاق یا کسر اموال تحویلی به عهده شخص یا اشخاص گیرنده خواهد بود.

تبصره 1- خسارت ایجاد شده به اموال تحویلی در پایان هر نیم سال یا سال تحصیلی توسط سرپرست  خوابگاه ها محاسبه و پس از تأیید معاون دانشجویی – فرهنگی به حسابی که مدیریت مالی پردیس تعیین نموده واریز و وجوه دریافتی باید در خوابگاه های دانشجویی هزینه گردد. اداره امور خوابگاه ها فقط در صورت پرداخت خسارت ایجاد شده نسبت به تمدید کارت سکونت دانشجو اقدام خواهد نمود.

تبصره 2 - تأمین وسایل شخصی شامل پتو، ملحفه، بالش بر عهده دانشجو می باشد.

ماده 12- سرپرستان شیفت خوابگاه ها موظفند تا پایان نوبت کاری خود در خوابگاه حضور داشته باشند و به هیچ وجه تا آمدن فرد مسئول شیفت بعدی محل کاری خود را ترک ننمایند.

ماده 13- کلید یدک کلیه اتاقها و اماکن عمومی خوابگاه جهت استفاده در مواقع ضروری، لازم است با حفظ امانت داری در اختیار سرپرست خوابگاه قرار گیرد.

ماده14- دانشگاه می تواند به منظور اداره مطلوب خوابگاه ها در حد مقدورات از مشارکت دانشجویان ساکن خوابگاه، برای اجرا و انجام برنامه ها و طرح های مختلف فرهنگی، اجتماعی و صنفی استفاده نماید.

ماده 15- شناسنامه اتاق که مشتمل بر موارد ذیل می باشد، لازم است در هر نیمسال تحصیلی توسط سرپرستان خوابگاه ها تهیه و در دفتر سرپرستی  نگهداری شود.

اطلاعات سجلی (مشخصات شناسنامه ای دانشجو)، اطلاعات دانشجویی ( شماره دانشجویی، رشته، مقطع و دوره)، اموال تحویل گرفته شده توسط هر دانشجو، نشانی های تأیید شده (مشخصات و نشانی خویشاوندان دانشجو در شهرهای مجاور و یا شهر محل دانشگاه که توسط ولی یا سرپرست قانونی دانشجو در هنگام ثبت نام اعلام گردیده) و نشانی و شماره تلفن منزل هر دانشجو.

ماده 16- شناسنامه خوابگاه که مشتمل بر اطلاعات فنی مربوط به ساختمان، تعداد دانشجویان به تفکیک دوره، رشته و سال تحصیلی، اموال، امکانات رفاهی، آمار و مشخصات کارکنان خوابگاه می باشد، لازم است در هر نیمسال تحصیلی توسط سرپرستان تهیه و در دفتر خوابگاه نگهداری شود.

1-16: سرپرست خوابگاه  موظف است تابلوی راهنمای ساختمان را برای هرخوابگاه تهیه و در محل مناسبی جهت اطلاع دانشجویان نصب نماید.

2-16: نصب هرگونه اطلاعیه در محیط خوابگاه ها فقط با مجوز معاونت دانشجویی – فرهنگی  امکان پذیر بوده و سرپرست خوابگاه ها ملزم به جمع آوری کلیه اطلاعیه های فاقد مجوز می باشد.

 

 

ماده 17- عرضه و فروش مواد دخانی در فروشگاه ها و بوفه های مستقر در اماکن دانشجویی مطلقاٌ ممنوع می باشد و لازم است در قرار داد اجاره این مکان ها به ممنوعیت آن اشاره گردد.

ماده 18- مفاد این آیین نامه لازم است از طریق معاونت دانشجویی - فرهنگی پردیس به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان رسانده شود.

 

 

 

فصل سوم

شرایط واگذاری خوابگاه و نحوه اسکان

ماده19- دانشجویان واجد شرایط اسکان لازم است در ابتدای هر نیمسال تحصیلی با مراجعه به معاونت دانشجویی – فرهنگی پردیس و ارایه برگ انتخاب واحد همان نیمسال نسبت به دریافت مجوز سکونت خود اقدام نمایند.

ماده 20- به دانشجویان پس از فراغت از تحصیل، انصراف یا اخراج از دانشگاه همچنین دانشجویانی که به هر دلیل قطع  ارتباط آموزشی دارند( مرخصی تحصیلی، تعلیق انضباطی) مجوز استفاده و ادامه سکونت در خوابگاه داده نخواهد شد (در شرایط خاص تقاضای دانشجو در کمیته اسکان بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.)

ماده21- تعویض اتاقی که دانشجو به آن معرفی شده است فقط در موارد ضروری با اخذ مجوز کتبی از معاونت دانشجویی - فرهنگی میسر خواهد بود.

ماده22- اتاق یا خوابگاه دانشجو در مدت سکونت در خوابگاه، بنا به ضرورت یا مصلحت به تشخیص سرپرست  خوابگاه ها ممکن است تغییر یابد، دانشجو موظف است در مکان هایی که برای  وی تعیین می گردد اقامت نماید.

ماده23- تعیین تعداد نفرات هر اتاق به عهده سرپرست خوابگاه ها می باشد و دانشجویان ساکن در اتاق اجازه ندارند با ورود افراد جدیدی که مجوز سکونت در اتاق را دریافت نموده اند مخالفت نمایند.

ماده 24- سکونت دانشجویان در خوابگاه در تعطیلات تابستان و ایام نوروز،ممنوع می باشد.

 

دختران

پسران

 

6 ماه اول سال

6ماه دوم سال

6ماه اول سال

6 ماه دوم سال

 

ورود

خروج

ورود

خروج

ورود

خروج

ورود

خروج

 

1 ساعت بعد ازاذان مغرب

2 ساعت بعد ازاذان صبح

2ساعت بعد ازاذان مغرب

1ساعت بعد از اذان صبح

2 ساعت بعد ازاذان مغرب

2 ساعت بعد از اذان صبح

3 ساعت بعد ازاذان مغرب

1 ساعت بعد از اذان صبح

 

 

 

             
 

تبصره:دانشجویانی که در ایام فوق الذکر واحد درسی دارند لازم است با ارائه مدارک لازم،از کمیته اسکان  پردیس مجوز اقامت دریافت نموده و در خوابگاه و اتاقی که برای آنان تعیین می شود سکونت نمایند.

ماده 25- چنانچه دانشجوی ساکن خوابگاه در موعد تعیین شده توسط سرپرست خوابگاه ها، خوابگاه را تخلیه ننماید اتاق وی با حضور نماینده معرفی شده از طرف حراست پردیس و  سرپرست خوابگاه ها طی صورتجلسه ای تخلیه و مراتب مورد تخلف دانشجو به مراجع ذیصلاح جهت پیگیری های بعدی گزارش می شود.

فصل چهارم

مقررات عمومی

ماده 26 – همراه داشتن کارت سکونت در خوابگاه، الزامی است.

ماده 27 – زمان ورود و خروج در خوابگاه و بسته شدن درب ورودی خوابگاه در شش ماه اول و دوم سال به شرح ذیل می باشد.البته بر حسب شرایط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و موقعیت خوابگاه ها،کمیته اسکان می تواند زمان تعیین شده را کاهش یا افزایش دهند.

 

 

 

ماده 28 – دانشجو موظف است هنگام ورود و خروج خوابگاه بر اساس مقررات و سیستم حضور و غیاب موجود در آن خوابگاه ورود و خروج خود را ثبت نماید.

ماده 29 – ورود یا خروج در ساعات غیر مجاز مانند عزیمت و یا برگشت از مسافرت،اردوها و فعالیهای آموزشی – تحقیقاتی،موارد خاص و یا شرایطی که خارج از اراده دانشجو به وجود آمده باشد با ثبت در دفتر مخصوص خوابگاه و ارائه مدارک بلامانع خواهد بود.

ماده 30 -لازم است ساعات غیر مجاز ورود و خروج دانشجو هنگام ورود به خوابگاه یا خروج از آن، با ذکر علت و مقصد در دفتر مخصوص خوابگاه ثبت شود و سرپرست موظف است در پایان هر نوبت کاری کلیه موارد را به اطلاع معاونت دانشجویی – فرهنگی پردیس  برساند.

ماده 31- در صورت گزارش سرپرست خوابگاه ها، مبنی بر عدم رعایت ساعات تعیین شده و غیبت غیر موجه دانشجو، کمیته اسکان ضمن اطلاع به خانواده دانشجو و گزارش به کمیته انضباطی  مطابق مقررات نسبت به ادامه سکونت یا لغو سکونت وی  در خوابگاه تصمیم گیری خواهد نمود.

ماده 32 - در صورت عدم حضورو غیبت  غیر موجه دانشجو در اتاق خوابگاه به مدت دو هفته متوالی در هر ترم، مجوز سکونت وی در خوابگاه در آن نیمسال تحصیلی لغو خواهد شد و هزینه کامل نیمسال تحصیلی بهره مندی از خوابگاه برابر مقررات برای دانشجو محاسبه خواهد شد.

ماده 33- سرپرست خوابگاه لازم است به منظور حفظ نظم و امنیت، در پایان زمان تعیین شده ورود و خروج، به تمام طبقات و اتاقها مراجعه نموده و با رعایت احترام ضمن رویت دانشجویان، حضور و غیاب آن ها را در دفتر مربوطه ثبت و موارد غیبت را پس از بررسی و در صورت لزوم پیگیری از خانواده دانشجو، به مقامات مافوق گزارش نماید.

ماده 34- دانشجویان ساکن در خوابگاه می توانند بعضی شبها فقط در منزل خویشاوندان ساکن در شهر محل تحصیل و یا شهرهای مجاور به طور موقت اقامت نمایند. لازم است قبلا ً مشخصات، آدرس، تلفن و نسبت آن ها با دانشجو در فرم خویشاوندان قید شده و به تأیید ولی قانونی دانشجو رسیده باشد.

تبصره -  امضای ولی یا سرپرست قانونی دانشجو در فرم خویشاوندان در بدو ورود به خوابگاه باید ثبت محضری شده باشد.

1-34 - برگه مرخصی دانشجو از خوابگاه پس از تطبیق با فرم نشانی و مشخصات خویشاوندان تکمیل و در صورت صحت، ضمن ثبت در دفتر مربوطه به دانشجو تحویل و مراتب به معاونت دانشجویی – فرهنگی  و خانواده دانشجو اعلام می گردد.

2-34- مدت مسافرت یا عدم حضور دانشجو باید قبلاً تعیین شده باشد و دانشجو موظف است پس از انقضای مدت و بازگشت از مسافرت، حضور خود را به سرپرست خوابگاه اعلام نماید و برگه مرخصی را که به تأیید ولی ( مراجعه به منزل پدری) یا خویشاوند ( مراجعه به منزل خویشاوندان) رسیده به سرپرست خوابگاه تحویل نماید. در غیر اینصورت لازم است سرپرست مراتب را کتباً به اطلاع معاونت دانشجویی – فرهنگی  برساند.

3-34-  سرپرست خوابگاه یا مسئول امور خوابگاه ها می تواند از طریق تماس تلفنی حضور دانشجو را در منزل خویشاوند استعلام و در صورت لزوم پس از هماهنگی با مسئولان ذیربط  با مراجعه به محل، حضور دانشجو را بررسی نماید.

ماده35- با توجه به شأن دانشجو معلمان، رعایت پوشش مناسب و بر مبنای موازین اسلامی، عرف و هنجارهای اجتماعی برای تمامی دانشجویان الزامی بوده و هر آنچه دانشجو در داخل یا خارج از اتاق خود رفتار می نماید در محدوده قوانین و مقررات جاری کشور و بخشنامه ها و آئین نامه های مصوب باشد.

تبصره -  ظاهر شدن با لباس نامناسب و نا متعارف (تنگ، کوتاه، زیر پیراهن و...) که مغایر با آداب اسلامی، شئونات دانشجویی و عرف جامعه می باشد به طور کلی در فضاهای عمومی خوابگاه ها ممنوع بوده و از ورود و خروج  افراد بد حجاب و با پوشش نامناسب جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ماده 36 – هرگونه جابجایی یا انتقال اموال عمومی خوابگاه توسط دانشجو ممنوع می باشد.

تبصره هرگونه تغییر یا تعویض قفل در اتاق،تغییر و جابجایی اموال داخل اتاق یا واحد مربوطه بدون اخذ مجوز از معاونت دانشجویی – فرهنگی یا سرپرست خوابگاه ممنوع است.

ماده 37- استفاده از وسایلی نظیر VCD، ویدئو و... و کامپیوتر توسط دانشجو در اتاق با رعایت شرایط تعیین شده و کسب مجوز از طرف معاونت دانشجویی – فرهنگی یا سرپرست خوابگاه  امکان پذیر می باشد.

تبصره - نحوه استفاده از امکانات اینترنت در خوابگاه ها با توجه به شرایط و امکانات هر پردیس و بر اساس سیاست های شورای فرهنگی – دانشجویی آن پردیس تعیین می گردد. هماهنگی و نظارت بر اجرای صحیح این سیاست ها به عهده معاونت دانشجویی – فرهنگی و واحدهای تابعه آن می باشد.

ماده 38 -  ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه شود ( از قبیل ایجاد سر و صدا، درگیری، بلند نمودن بیش از حد صدای رادیو، تلویزیون، نواختن موسیقی و...) ممنوع می باشد.

ماده 39- رفتار و کردار دانشجویان ساکن خوابگاه هایی که به علت وضعیت خاص ساختمانی مشرف به اماکن مسکونی مجاور می باشند، باید طوری باشد که موجب سلب آسایش همسایگان خوابگاه نشود.

ماده 40 - به منظور حفظ امنیت شئونات دانشجویی، در محیط خوابگاه تهیه عکس یا فیلمبرداری از محیط داخلی خوابگاه دانشجویان و استفاده از دوربین عکاسی و تصویربرداری با تلفن همراه دارای فناوری عکس و فیلم بدو ن اخذ مجوز از اداره امور خوابگاه ها ممنوع است.

تبصره - با هرگونه سوء استفاده از فناوری تلفن همراه، دوربین و... در خوابگاه های دانشجویی علاوه بر پیگرد قانونی برابر مقررات کمیته انضباطی دانشجویان رفتارخواهد شد.

ماده 41-  اسراف و زیاده روی در مصرف آب، برق و گاز اشکال شرعی دارد همچنین هر نوع استفاده از وسایلی نظیر: کتری برقی، سماور برقی، پلوپز، فریزر، هیتر، اضافه کردن لامپ های گازی یا وسایلی که ایمنی خوابگاه را به خطر می اندازند، طبخ یا گرم نمودن غذا در داخل اتاق به طور کلی ممنوع بوده و علاوه بر جمع آوری لوازم مربوطه، هزینه برق مصرفی اضافی و کلیه خسارات احتمالی وارده مترتب بر آن همچون: آتش سوزی، تخریب موکت و... به عهده دانشجو یا دانشجویان استفاده کننده خواهد بود.

تبصره1 : دانشجویان موظفند هنگام خروج از خوابگاه تمامی وسایل برقی مجاز، گازسوز و سامانه گرمایش و سرمایش اتاق خود را خاموش نمایند.

تبصره 2 - رعایت بهداشت محیط و نظافت اتاق یا واحد اسکان دانشجویی و وسایل موجود در آن (خصوصا یخچال) به عهده دانشجویان ساکن آن اتاق یا واحد خواهد بود و نحوه نظارت بر عهده سرپرست  خوابگاه ها می باشد.

ماده42-دانشجویان اجازه دخالت در امور تأسیساتی را ندارند و در صورت بروز مشکل به منظور پیشگیری از خسارت احتمالی لازم است مراتب را به صورت کتبی یا شفاهی به مسئول خوابگاه اعلام نماید. مسئولیت عدم اعلام نیازمندی ها یا دخالت مستقیم در امور تأسیساتی که موجب ضایعات احتمالی جانی و مالی شود به عهده ساکنان اتاق می باشد.

ماده43-  سرپرستی خوابگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال وسایل و لوازم شخصی داخل اتاق دانشجو ندارد و دانشجو مسئول حفظ اموال شخصی خود می باشد.

تبصره - در صورت بروز سرقت، دانشجو باید مراتب را به سرپرست  خوابگاه کتباً گزارش نماید تا برابر ضوابط به موضوع رسیدگی شود.

ماده44- استعمال دخانیات و نگهداری وسایل مرتبط با استعمال دخانیات در تمامی اماکن پردیسها  از جمله خوابگاه ممنوع است.

ماده45- نگهداری، توزیع، خرید و فروش و استفاده از ابزار آلات غیر قانونی از قبیل لوازم قمار، نوارها و CD  های غیر مجاز، اسلحه سرد و گرم، توزیع و مصرف هرگونه مواد افیونی، مشروبات الکلی و مواد و داروهای روان گردان، به طور کلی ممنوع است و با متخلفین بر اساس آیین نامه و دستورالعمل های صادره از سوی شورای انضباطی دانشجویان رفتار خواهد شد.

ماده 46- استفاده از ابزار آلات موسیقی در خوابگاه ها ممنوع می باشد.

ماده 47- سرپرست  خوابگاه ها ضمن هماهنگی با مسئول مافوق و با حضور نماینده معرفی شده از طرف حراست دانشگاه، در صورت  گزارش موارد مشکوک مجازند نسبت به بازید اتاق و بازرسی کمد، ساک، کیف، چمدان و لوازم موجود شخصی در اتاق دانشجویان اقدام نمایند.

ماده48 - چنانکه دانشجویی بر خلاف آیین نامه و مقررات رفتار نماید، هیچ یک از دانشجویان مجاز به برخورد لفظی یا فیزیکی با وی نمی باشند و باید موضوع را جهت رسیدگی،به مسئولان مربوطه گزارش نمایند.

 

تبصره- هرگونه درگیری فیزیکی و لفظی ضمن انعکاس به شورای انضباطی دانشجویان، منجر به محرومیت مقصر یا مقصرین دانشجو از خوابگاه و تحصیل خواهد شد.

ماده 49-  مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صلاحیت برای ادامه سکونت، در هر مقطع زمانی می تواند لغو گردد، تشخیص عدم صلاحیت بر عهده کمیته اسکان و کمیته انضباطی دانشگاه است.

ماده50-  شورای صنفی خوابگاه ها بر اساس آیین نامه و مقررات مربوطه انتخاب و در راستای توسعه مشارکت دانشجویان در امور صنفی خود و کمک به بهبود خدمت رسانی در امور رفاهی و صنفی ساکنین خوابگاه ها در چارچوب ضوابط و اختیارات مصوب، فعالیت می نماید.

ماده 51-  ورود و اقامت افراد غیر دانشجو تحت عنوان میهمان، معلم یا شاگرد خصوصی و... در خوابگاه های دانشجویی ممنوع می باشد.

1-51 : در صورت  ضرورت وداشتن امکانات، معاونت دانشجویی - فرهنگی هرپردیس در ارتباط با حضور کوتاه مدت بستگان درجه یک دانشجو در خوابگاه به صورت میهمان تصمیم گیری خواهد نمود.

ماده 52- شرایط ملاقات بستگان دانشجو در خوابگاه دختران:

1-52- ساعت ملاقات حداکثر تا پایان زمان تعیین شده تردد در خوابگاه می باشد.

2-52-در خوابگاه دختران، ملاقات کننده مرد باید از محارم دانشجو باشد. پس از ارائه کارت شناسایی عکس دار معتبر و یا شناسنامه خود به سرپرست خوابگاه، فرم مخصوص ملاقات و یا دفتر مربوطه را تکمیل و امضا نماید،  سرپرست خوابگاه موظف است مشخصات ملاقات کننده مرد را قبل از اعلام به دانشجو با مشخصات اسامی نزدیکان دانشجو ( که قبلاً در فرم مخصوص قید شده است) تطبیق و در صورت مغایرت از ملاقات جلوگیری و مراتب را به معاونت دانشجویی – فرهنگی پردیس  گزارش نماید.

(فرم مربوط به ملاقات کنندگان در ابتدای ورود به خوابگاه حتماً باید به تأیید اولیای دانشجو رسیده و در دفترخوابگاه نگهداری شود.)

3-52 :در خوابگاه دختران لازم است، همسر دانشجوی متأهل هنگام ملاقات، شناسنامه خود را به سرپرست خوابگاه ارائه نماید وکارت شناسایی به تنهایی کافی نیست. سرپرست خوابگاه موظف است مطابق مفاد ماده 2-52 این آیین نامه مراحل اجازه ملاقات را رعایت نماید.

4-52- ملاقات در اتاق عمومی و یا محلی که  به همین منظور تعیین شده و در ساعات اعلام شده قابل انجام خواهد بود.

ماده 53- ساعت سکوت عمومی در خوابگاه به تناسب فصول و شرایط، توسط معاونت دانشجویی - فرهنگی تعیین و اعلام می گردد.

ماده 54-  کلیه ساکنین خوابگاه ها  اعم از کارکنان، مسئولین خوابگاه ها و دانشجویان ملزم به رعایت مندرجات این آیین نامه می باشند و چنانچه فرد یا افرادی خلاف آن اقدامی نمایند موارد خلاف در مراجع ذیصلاح قانونی دانشگاه  قابل پیگرد خواهد بود.

 


4-آیین نامه آموزشیدر این آیین نامه تعاریف زیر پذیرفته شده است.     

1-    دانشگاه:

به همه دانشگاهها، موسسات آموزش عالی اهم از آموزشی و پژوهشی، روزانه و شبانه دولتی و غیر دولتی، دانشگاه گفته می شود.

2-    دانشکده:

دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که در رده خاصی از یک علوم فعالیت دارد. مانند دانشکده علوم، دانشکده برق، دانشکده الهیات و نظایر آن.

3-    گروه آموزشی:

گروه آموزشی واحدی از یک دانشکده یا یک دانشگاه است، که در یک رشته خاص با چند رشته منجنس فعالیت دارد. مانند گروه ریاضی، گروه معارف اسلامی و نظایر آن.

4-    گروه برنامه ریزی:

منظور از برنامه ریزی یکی از گروههای نه گانه شورای عالی برنامه ریزی است که در وزارت فرهنگ و آموزش عالی استقرار دارند.

5-    گروه آموزشی:

منظور از گروه آزمایشی سازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسری دانشگاهها است، که داوطلبان را بر حسب رشته های انتخابی به گروههای خاص تقسیم می کند.

6-    دوره:

دوره به مدت زمان یا مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که دانشجو وارد دانشگاه شده در یک رشته خاص تحصیل کرده و در آن رشته فارغ التحصیل می شود. مانند دوره کاردانی، دوره کارشناسی و ...

7-    اداره آموزش:

منظور از اداره آموزش یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع آوری نمرات و اعلام نتایج را بر عهده دارد.

8-    استاد:

هر فردی که مسئولیت تدریس و اداره کلاس را در یک درس چه بصورت نظری یا عملی و یا کارگاهی و کار آموزی بر عهده دارد استاد نامیده می شود.

9-    رشته:

رشته یکی از شعب فرعی از گروههای علمی(علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر، تربیت معلم و علمی-کاربردی) است که ازلحاظ موضوع کاملاً مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارآیی مشخص می انجامد. دروس مشترک در دو رشته متفاوت، نباید از 30 درصد کل واحدها در هر دو رشته تجاوز کند.

10-     گرایش:

هر یک از شعب یک رشته که نظر بر یک تخصص باشد، گرایش نامیده می شود. اختلاف دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از 7 درصد کل واحدهای رشته کمتر و از 30 درصد کل واحدها بیشتر باشد.

شرایط ورود

ماده 1:

شرایط ورود در دوره های کاردانی، کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی ارشد پیوسته و دوره های دکتری عمومی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی، اعم از دوره های روزانه و شبانه به شرح زیر است:

1-1  : مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی، برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.

1-2  : داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور، مورد تایید وزارت آموزش و پرورش (با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه) یا برابر آن برای آموزشهای حوزوی(مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) و یا داشتن گواهینامه دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تائید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

1-3     : پذیرفلته شدن در آزمون ورودی

1-4  سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی که از طریق ذی ربط صادر می شود.

نام نویسی


ماده 2:

پذیرفته شدگان آزمون موظف اند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود. برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون. انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

ماده 3:

دانشجو موظف است در هر نیمسال، در زمانی که دانشگاه اعلام می کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه، در یک نیمسال بمنزله انصراف از تحصیل است. در صورت تاخیر و یا رعذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در نیمسال ندارد. ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.

تبصره:

دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از نام نویسی، با دلایل مستند، بطور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی، به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد.

منع تحصیل همزمان

ماده 4:

دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه را نخواهد داشت. در صورت تخلف، از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص وزارت محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذی ربط بپردازد.

تبصره:

دانشجویان ممتاز(با استعدادهای درخشان) از شمول این ماده مستثنی هستند.

تعریف دانشجوی ممتاز، و ضوابط اجرایی این تبصره، توسط شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی تعیین و ابلاغ می شود

 

تعریف واحد

ماد ه 5:

آموزش در تمام دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام واحدی است.

در نظام واحدی، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس، به همان درس محدود است.

هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری 17 ساعت، عملی(یا آزمایشگاهی) 34 ساعت، کارگاهی(یا عملیات میدانی) 51 ساعت، کارآموزی و کارورزی(یا کار در عرصه) 68 ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی(یا دوره تابستانی) و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود. در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند، مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعیین می شود.

 

 

سال تحصیلی

ماده 6:

هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و عنداللزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 17 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

تبصره:

مدت امتحانات پایانی دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

حدود اختیارات دانشگاه

ماده 7:

تمام دانشگاهها موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.

ترتیب دروس به رعایت پیشنیازها، روش تدریس، و جا به جا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها است.

دروس انتخابی

ماده 8:

دانشگاهها موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.

ترتیب دروس به رعایت پیشنیازها، روش تدریس، و جا به جا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها است.

ماده 8:

دانشگاهها می توانند در هر رشته به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس مرتبط با رشته و تعیین و به عنوان دروس انتخابی به دانشجویان ارائه دهند. مشروط بر آنکه تعداد و حد هر سقف مجاز در هر رشته تجاوز نکند.

ساعات حل تمرین

ماده 9:

دانشگاهها می توانند، در صورت لزوم، به تشخیص گروه آموزشی، در هر رشته از دوره های کارشناسی، تا 20 ساعت، در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرین با ساعات تدریس رشته، در طول دوره بیفزایند

تعداد واحدها

ماده 10:

تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است:

1-    دوره های کاردانی : بین 68 تا 72 واحد

2-    دوره های کارشناسی پیوسته غیر از رشته های فنی و مهندسی، 130 تا 135 واحد.

3-    دوره های کارشناسی پیوسته فنی و مهندسی 130 تا 140 واحد.

4-    دوره های کارشناسی ناپیوسته 67 تا 70 واحد.

5-    دوره های کارشناسی رشد پیوسته 172 تا 182 واحد.

تعداد واحد انتخابی در نیمسال تحصیلی

ماده 11:

هر دانشجو می تواند در هر نیمسال حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند.

تبصره 1:

در آخرین نیم سال تحصیلی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معارف است.

تبصره 2:

در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه و تایید استاد مربوط، می تواند امتحان آن درس را در طول نیم سال از طریق معرفی به استاد بگذراند.

تبصره 3:

اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیم سال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.

تبصره 4:

در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقی داشته باشد، حتی اگر مشروط باشد، با نظر دانشگاه، می تواند تمامی واحدهای باقی مانده را در یک نیمسال انتخاب کند.

تبصره 5:

تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است.

دروس پیشنیاز

ماده 12:

آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها در دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در همه رشته های تحصیلی که نمره خام امتحان آنها، در آزمون ورودی، در یک یا چند درس، به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده، از حدنصاب معینی کمتر باشد، موظف اند حسب نیاز رشته دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند به عنوان دروس جبرانی یا(پیشنیاز دانشگاهی) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

تبصره 1:

تعیین نوع درس، تعداد واحد، ریز مواد، نحوه ارائه، و زمان تدریس دروس پیشنیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده است.

تبصره 2:

سازمان سنجش و آموزش کشور، موظف است پس از اعلام نتایج آزمون، کارنامه پذیرفته شدگان مشتمل بر نمره خام آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههای ذی ربط قرار دهد.

تبصره 3:

ارائه دروس پیشنیاز دانشگاهی و چگونگیب اجرای آنها در دانشگاهها، از هر جهت مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است.

نمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو، محاسبه می شود و در مشروطی، قبولی یا ردی دانشجو نیز تاثیر دارد.

تبصره 4:

به حداکثر طول دوره تحصیل دانشویانی که حداقل 8 واحد از دروس پیشنیاز دانشگاهی را گذرانده باشند، یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود.

طول دوره

ماده 13:

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 سال است. در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذرند از دانشگاه مربوط اخراج می شود.

حضور درجلسات درس

ماده 14:

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از  مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

تبصره1:

در صورتیکه غیبت دانشجو  در هر درس بیش از  باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می شود. در این حال رعایت حدنصاب 12 واحد در طول نیمسال برای ویالزامی نیست. ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

تبصره 2:

غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو  غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.

غیبت در امتحان

ماده 15:

غیبت موجه در امتحان  هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد.

ماده 16:

تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا است.

 

حذف واضافه

ماده 17:         

دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته، پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جا به جا نماید، مشروط برآنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.

 

حذف اضطراری

ماده 18:

در صورت اضطرار، دانشجو میتواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده فقط یکی از درسهای نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر آنکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از  مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً، تعداد واحدهای باقیمانده ویاز 12 واحد کمتر نشود.

ماده 19:

حذف کلیه درسهای اخذ شده در یک نیمسال، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در ان نیمسال نباشد.

در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.

 

معیارهای ارزیابی

ماده 20:

ارزیابی پیشرفت دانشجو بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکلیف درسی و نتایج امتحانمات بین نیم سال و پایان نیم سال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

تبصره:

برگزاری امتحان پایان نیم سال برای هر درس الزامی است.

ماده 21:

معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس بصورت عددی و بین صفر تا بیست تعیین می شود.

ماده 22:

حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است. دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود، در اولین فرصت، ملزم به تکرار آن است. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی وردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود.

تبصره:

اگردانشجویی در یک درس اختیاری مردود شد، به جای آن درس می تواند از جدول دروس انتخابی در برنامه مصوب، درس دیگری را انتخاب کند.

درس ناتمام

ماده 23:

در موارد استثنایی، نمره تمرین دبیری، کارآموزی و کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه آموزشی مصوب، توام با پروژه ارائه می شود، در صورتی که به تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوط، تکمیل آنها در طول یک نیم سال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می گردد. نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیم سال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد.

اعلام نمرات

ماده 24:

استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداکثر 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده به واحد مربوط تسلیم نماید.

ماده 25:

اداره آموزش هر دانشکده یا واحد ذی ربط در هر دانشگاه موظف 10 روز پس از برگزاری اخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی، به آموزش کل دانشگاه اعلام نماید.

تبصره:

نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است.

میانگین نمرات

ماده 26:

در پایان هر نیمسال تحصیلی، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال و در پایان دوره تحصیلی، میانگین کل نمرات دانشجو، محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود.

تبصره 1:

برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد و حدهای هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضربها در تمام دروسی که دانشجو برای آنها نمره گرفته است(اعم از ردی یا قبولی) بر تعداد کل واحدهای اخذ شده تقسیم می شود.

تبصره 2:

دوره تابستانی، به عنوان نیم سال تحصیلی محسوب نمی شود. نمرات دروسی که دانشجو در دوره تابستانی می گذراند، تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود. به همین نحو نمرات دانشجو، در نیم سالی که الزاماً کمتر از 12 واحد انتخاب می کند، و کسر بودن واحدها خارج از اراده او است نیز مانند دروس تابستانی در میانگین کل او محاسبه می شود، ولی آن نیم سال جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.

مشروطی

ماده 27:

میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیم سال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد، در غیر اینصورت، نام نویسی دانشجو در نیم سال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره:

هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی، کتباً اطلاع دهد. و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید. با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر، مانعی دراجرای مقررات نخواهد بود.

ماده 28:

دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می کند، جز در آخرین نیم سال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

اخراج دانشجوی مشروط

ماده 28:

در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در سه نیمسال متوالی یا 4 نیم سال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی، اعم از متوالی یا متناوب، کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای که باشد، از ادامه تحصیل محروم می شود.

ماده 30:

دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم می شود، در صورتی که واحدهای مقطع پایین تر رشته مربوط را تا سقف مجاز، به موفقیت گذرانده باشد و میانگین کل او در این واحدها کمتر از 12 نباشد، می تواند به رعایت سایر ظوابط مربوط، مدرک مرسوم مقطع پایین تر را در آن رشته دریافت کند.

تبصره:

در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد برنامه مصوب باشد، دانشجو میتواند با نظر گروه آموزشی مربوط، به یکی از رشته های موجود نزدیک به رشته تحصیلی خود، در مقطع پایین تر، در آن دانشگاه یا دانشگاه دیگر، تغییر رشته دهد و پس از تطبیق واحدها با رشته جدید و گذراندن واحدهای کمبود، در آن مقطع فارغ التحصیل شود. بدیهی است که تطبیق واحدها و تعیین دروس کمبود، بر عهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است.

ماده 31:

دانشجویی که بدلیل مشروط شدن بیش از حد، ازدامه تحصیل محروم می شود، در صورت انجام با لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، می تواند برای تحصیل مجدد، در آزمون سراسری شرکت کند. و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد.

دانشگاه پذیرنده می تواند، واحدهائی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است، با برنامهرشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد.

شمول آیین نامه به دوره کارشناسی ارشد پیوسته

ماده 32:

دانشجوی رشته کارشناسی ارشد پیوسته، در طول تحصیل تا سقف واحدهای قابل قبول دوره کارشناسی (135 تا 140) تابع مقررات این آیین نامه است و در دروس تخصصی، پروژه و پایان نامه که در برنامه مصوب با علامت ستاره مشخص شده اند تابع آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته خواهد بود.

ماده 33:

دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره:

مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.

ماده 34:

تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیم سال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تسلیم گردد.

تبصره:

اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از گروه آموزشی ذی ربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی، موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وی ابلاغ نماید.

انصراف از تحصیل

ماده 35:

ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل، انصراف از تحصیل محسوب می شود. و دانشجوی منصرف از تحصیل حقادامه تحصیل ندارد.

تبصره:

در موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند، باید دلایل آن را حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد. در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه آن نیم سال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

ماده 36:

دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود، باید در خواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از تقاضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و دانشجو پس از آن، حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.

تبصره 1:

دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعداتی که در دوران تحصیل سپرده است، عمل کند.

تبصره 2:

تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری براساس ظوابط مربوط است.

مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه کارکنان دولت

ماده 37:

دانشجویی که بعنوان یکی از کارکنان دولت، یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه، به عنوان همراه، به خارج کشور اعزام می شود، می تواند با ارائه حکم ماموریت همسر و به تشخیص و تایید شورای آموزشی دانشگاه علاوه بر استفاده از میزان مرخصی تحصیلی استحقاقی در طول دوره تحصیل، تا 40 سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.

 
 
 
 

.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات