---

پرسنل اداری پردیس شهید رجایی قزوین
تصویرسمتنام و نام خانوادگیسوابق شغلی تلفن داخلی
1سرپرست پردیس شهید رجایی قزویندکترنصرت اله یوسفیمشاهده

داخلی 22

مستقیم 33339893

فاکس 33358456

2معاونت اداری و مالیعلی حیدریمشاهده

داخلی 20

مستقیم 33339773

فاکس 33339773

3

معاونت آموزشی و پژوهشی

علی مدد معصومیمشاهده

داخلی 50

مستقیم 33356816

4فرهنگی هنریمهدی فاضلیمشاهده

داخلی 41

مستقیم 33339774

5آموزشحسین قاسمیمشاهده

داخلی 23

مستقیم 33338693

6آموزشاکبر عظیمیمشاهده

داخلی 23

مستقیم 33338693

7آموزشناصر محمدیمشاهده

داخلی 23

مستقیم 3338693

8فرهنگی هنریعلی رجبیمشاهده

داخلی --

مستقیم 33330679

9کتابخانهحسین کشاورزمشاهده

داخلی 12

مستقیم 33343756

10تربیت بدنی مشاهده

داخلی --

مستقیم 

11فن آوری اطلاعاتعلیرضا ساروخانیمشاهده

داخلی 27

مستقیم 33356813

 

12

انبارمهران بنارمشاهده

داخلی14 

13امور اداریمحمدرضا رضاییمشاهده

داخلی 40

مستقیم 33358457

14امور مالیعلی افشارمشاهده

داخلی 45

مستقیم 33369892

15امور مالیاحمد خوش آدابمشاهده

داخلی 24

مستقیم 33356814

16

 

بهداشت مشاهدهداخلی 38
17سرپرست شبانه روزیسید حمید باباییمشاهده

داخلی 10

مستقیم ---

18تدارکاتبهمن جمشیدیمشاهده

داخلی 31

مستقیم .....

19دبیرخانهعلی اصغر ظاهریمشاهده 

داخلی 21

مستقیم 33369891

20کتابخانهمحمد رضا پاکرومشاهده

داخلی 34

مستقیم 33369891

21حراستمحمدرضا رضاییمشاهده

داخلی --

مستقیم 33358453

22سرپرست شبانه روزیداوود قنبریمشاهده

داخلی 10

مستقیم 33339978

23سرپرست شبانه روزیحسین مراقیمشاهده 

داخلی 10

مستقیم 33339978

24.. مشاهده 
25.. مشاهده 
26.. مشاهده 
27.. مشاهده 
28  مشاهده 
29  

مشاهده

--پرسنل اداری پردیس بنت الهدی صدر قزوین

پرسنل اداری پردیس بنت الهدی صدر قزوین
تصویرسمتنام و نام خانوادگیرزومه شغلیتلفن داخلی
سرپرست پردیس بنت الهدی صدر قزویندکترنصرت اله یوسفیمشاهده

مستقیم: 3369893

فاکس: 3358456

داخلی: 22

معاون اداری و مالی و توسعه منابععلی اکبر محمدی الموتیمشاهده33369617

معاون آموزشی و پژوهشی

صدیقه کریمیانمشاهده3339617
مسئول امور اداریعلی احمد معصومیمشاهده

33342076

 

 

 

 

 

کارشناس آموزشصدیقه یوسفیمشاهده

3331396

 

 

 

 

 

کارشناس آموزشالهام فقیهیمشاهده

3331396

کارشناس فن آوری اطلاعاتحسین فرهانیمشاهده

 

مستقیم 33369617

انباردارحسین جلوخانیمشاهده

 

مسئول تدارکاتزین العابدین حسنیمشاهده

 

 

 

 

 

کارشناس امور دفتریمینا رحیمی نیارکیمشاهده

33336601

 

کارشناس فرهنگی

رقیه اسماعیلی

مشاهده

33346298

 

کارشناس فرهنگی

زهرا اندایشسر

مشاهده

33346298

 

سرپرست شبانه روزی

صفیه اسماعیلی

مشاهده

33342077

 

سرپرست شبانه روزی

مژگان یحیی زاده

مشاهده

33342077

 

حسابدار و جمعدار اموال

راضیه فراهانیمشاهده33356814


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic