باسمه تعالی
 
سند چشم انداز

انجمن علم فرهنگ

در افق1400

دانشگاه فرهنگیان قزوین

پردیس شهید رجایی و پردیس شهیده بنت الهدی صدر

مجموعه قوانین و مقررات

دبیرخانه انجمن علم فرهنگ

پاییز 1395

سند چشم‌انداز انجمن علم فرهنگ در افق 1400 هجری شمسی

 

با اتكال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و كوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه‌ی جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اساسنامه انجمن، در چشم‌انداز پنج ساله:

 

انجمن علم فرهنگ انجمنی است علمی، فرهنگی و پژوهشی با جایگاه اول در میان تمام انجمن ها و کانون های علمی و فرهنگی دانشگاه فرهنگیان برخوردار از دانش پیشرفته با هویت اسلامی و پیرو واقعی قانون اساسی و رهنمود های مقام معظم رهبری با تعامل سازنده در روابط خود با دیگر نهاد های دانشجویی.

انجمن علم فرهنگ در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

1.علمی،فرهنگی و پژوهشی یعنی انجمی که دارای سه رویکرد اساسی در زمینه های یاد شده است و هر بخش تلاش اعلای خود را جهت افزایش بهره وری انجام می دهد


2.رویکرد علمی در پی کشف استعداد های علمی،توسعه و افزایش بهره وری آن همچنین یافتن افراد مستعد و کمک به آن ها جهت خودشکوفایی علمی است


3.رویکرد فرهنگی به دنبال کشف افراد توانمند فرهنگی،رشد و توسعه ی بهره وری آن ها همچنین ارائه و پیاده کردن راهکار هایی جهت خودشکوفایی فرهنگی است


4.رویکرد پژوهشی در جست و جوی نقاط ضعف ها و قوت ها برای از بین بردن ضعف ها و پیشرفت و توسعه ی قوت ها ی سازمان آموزش و پرورش،خانواده و عرصه های فرهنگی و علمی کشور است .


5.برخوردار از دانش پیشرفته، توانا و تولید علم و فناوری، متكی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولیدات دانشگاهی و ملی


6.دست یافته به جایگاه اول، از جنبه های علمی،فرهنگی و پژوهشی با تاکید بر اعضایی عالم،فعال،متعهد،متقی و فرهیخته


7.هویت اسلامی، متاثر از قرآن و سیره ی نبوی و ائمه اطهار
(ع) ، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی براساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری


8.دارای تعامل سازنده و مؤثر با دیگر نهاد های علمی و فرهنگی

ملاحظه:

در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های انجمن، این نكته مورد توجه قرار گیرد كه: همه ی آن ها، باید متناسب با سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست ها و هدف ها به صورت كامل مراعات شود.

 

 

 

 

 

امور فرهنگی، علمی و فناوری

1- اعتلا و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی بر اساس تعالیم قرآنی و مكتب اهل بیت (ع)

- استوار كردن ارزشهای انقلاب اسلامی در اندیشه و عمل

- تقویت فضایل اخلاقی، روحیه ایمان، ایثار و امید به آینده

- برنامه‌ریزی برای اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی

2- زنده و نمایان نگاهداشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام (ره)، و برجسته كردن نقش آن به عنوان یك معیار اساسی در تمام سیاست‌گذاری ها و برنامه‌ریزی‌ها

3- تقویت وجدان كاری و انضباط اجتماعی و روحیه كار و ابتكار، كارآفرینی، درستكاری و قناعت، و اهتمام به ارتقای كیفیت تولید

- فرهنگ‌سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات كالا و خدمات

4- ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز

5- تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی كافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی-اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی

6- تعمیق روحیه دشمن‌شناسی و شناخت ترفندها و توطئه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی و منافع ملی، ترویج روحیه ظلم‌ستیزی و مخالفت با سلطه‌گری استكبار جهانی

7- سالم‌سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی ها و فضایل اخلاقی و اهتمام به معروف و نهی از منكر

- اطلاع‌رسانی مناسب برای تحقق ویژگی‌های مورد نظر در افق چشم‌انداز

8- مقابله با تهاجم فرهنگی

- گسترش فعالیت های رسانه‌های ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی برای جهانیان

9- سازماندهی و بسیج امكانات و ظرفیت های موجود در جهت افزایش سهم كشور در تولیدات علمی جهان

- كسب فناوری، به ویژه فناوری‌های نو

امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی

10- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان

11- تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی

- فراهم كردن محیط رشد فكری

- توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی‌های آنان

12- ایجاد ساختار مناسب اداری برای تحقق اهداف چشم‌انداز

13- اصلاح نظام اداری در جهت: افزایش تحرك و كارآیی، بهبود خدمت‌رسانی ، تأمین كرامت اعضا، به‌كارگیری مدیران لایق و امین و  حذف یا ادغام مدیریتهای موازی، تأكید بر تمركززدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز

14- گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشاركت 

15- تقویت و كارآمد كردن نظام بازرسی و نظارت

- اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارت و بازرسی

 

قانون مدیریت منابع انسانی

 

 

فصل اول-تعاریف و شرح وظایف

ماده 1- انجمن : واحد سازمانی مشخصی است كه تحقق یك یا چند هدف علمی و فرهنگی را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط دبیر اداره می گردد.

 

ماده2- کمیته : واحد سازمانی مشخصی است كه به موجب قانون ایجادشده یا می شود و با داشتن استقلال از دیگر کمیته ها ، بخشی از وظایف و اموری را كه بر عهده یكی از معاونت هاست را انجام می دهد.

تبصره:كلیه واحد هایی که زیر نظر انجمن فعالیت می کنند در حكم کمیته شناخته می‌شود.

 

ماده3- دبیر:عالی ترین مرجع تصمیم گیری انجمن هست و وظایف زیر را بر عهده دارد:

 


۱- مسئولیت امور اداری و مالی

۲- اداره جلسات شورا و برقراری نظم در جلسات.

۳- دعوت از اشخاصی که حضور آنها در جلسات ضرورت داشته باشد .

۴- دعوت ازاعضا و تقسیم کار بین اعضا

۵ - ابلاغ و نظارت بر پیگیری مصوبات.

 6-  اعلام روز و ساعت تشکیل جلسه بعد، قبل ازختم هر جلسه

 

 ماده4- معاونت هماهنگی و پشتیبانی

1-تهیه و پیشنهاد خط مشی‌های اداری و مالی انجمن در قالب مقررات و ضوابط موجود در هدفهای مورد نظر انجمن

2-نظارت بر اجرای خط مشی‌های تصویب شده

3-نظارت بر حسن انجام امور اداری، مالی و خدماتی

4-ایجاد هماهنگی بین امور ستادی با وظایف و مسئولیت های اصلی بمنظور دستیابی هر چه سریعتر به هدف های مورد نظر .

5-شركت در كمیته‌ها، كنفرانسها، كمیسیونها، سمینارهای اداری و مالی.

6-معاونت در غیاب دبیر (رئیس شورا)  وظایف او را انجام می دهد و در مقابل شورا مسئول است

ماده5-معاونت علمی-فناوری

 اهداف و وظایف اساسی معاونت علمی و فناوری انجمن علم فرهنگ                                             .                          
اهداف:
1.  ارتقای «نظام ملی نوآوری» و تكمیل مؤلفه‌ها و حلقه‌های آن                                        .
2.  توسعه «اقتصاد دانش‌بنیان» از طریق هماهنگی و هم‌افزایی بین‌بخشی و بین دستگاهی                                .
3.  ارتقای ارتباط «دانش» با «صنعت» و «جامعه» و تسهیل تبادلات بین بخش‌های عرضه و تقاضای فناوری و نوآوری                              .
4.  توسعه فناوریهای راهبردی و اولویت‌دار انجمن مصرح در نقشه جامع علمی انجمن

وظایف اساسی                                 :
1)       برنامه‌ریزی، هماهنگی بین بخشی و هم افزایی در «نظام ملی نوآوری» در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان
2)       هماهنگی و هم‌افزایی بین برنامه‌های توسعة انجمن و سیاست های كلان توسعة علم و فناوری انجمن.
3)       سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تامین منابع مالی در نظام علم، فناوری و نوآوری انجمن                     .
4)       هدفمندسازی، هدایت و توسعه پژوهشهای کاربردی، تقاضا محور و مأموریت گرا و كمك به  نتایج آنها.
5)       حمایت از گسترش فعالیت تحقیق و توسعه در انجمن و ارتقای توان «مدیریت فناوری» در کانون ها
6)       آینده نگاری و رصد فناوری، توسعه کانون های اطلاع رسانی فناوری و ایجاد و ساماندهی فن‌بازارهای عمومی و تخصصی                                        .
7)       حمایت از ایجاد و تقویت زیرساختهای علمی، فناوری و نوآوری                                .
8)       ارتقای كارآفرینی فناورانه و بهبود فضای كسب و كار دانش‌بنیان و هدایت سرمایه‌های كشور جهت تولید كالاها و خدمات دانش‌بنیان                            .
9)  کمک به ارتقاء نظام مالكیت فكری و نظام استاندارد در حوزه علم، فناوری و نوآوری
10)  کمک به ارتقاء فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگ‌سازی در حوزه علم و فناوری                   .
11)  حمایت از ایجاد و توانمندسازی تشكل‌های انجمن در زمینه تولید و توسعه علوم                         .
12)  راهبری «کانون های زبان پژوهی انجمن» و «كانون‌های هماهنگی دانش »                               .
13)  حمایت از نفوذ فناوری‌های برتر در امور موجود                    .
14)  رصد فرصت‌های برون انجمنی بمنظور توسعه فناوری به ویژه شناسایی و كسب فناوری‌های نوظهور با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذیربط                                       .
15)  توسعه فرآیندهای شناسایی، جذب و انتقال و انتشار فناوریها در انجمن با همکاری و هماهنگی کانون های ذیربط

 

ماده6-سخنگو

 شاغل این پست وظیفه دارد که اطلاع‌رسانی و پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ها و افکار عمومی از طرف تشکل متبوع را انجام دهد

 ماده7-روابط عمومی

1- ارسال خبر، گزارش خبری (با تصویر و یا بدون تصویر) ‏

2- برگزاری مصاحبه

3- جوابگویی به رسانه ها در مواردی كه سوالی مطرح نموده اند ‏

4- برگزاری نمایشگاه هایی فعالیت ها و پروژه های شاخص

5- برگزاری جلسات و نشست های كاری با اصحاب رسانه ‏

6- تهیه بریده جراید و بولتن خبری در سطح دانشگاه

7- تهیه آرشیو فیلم و صدا از اخبار منعكس شده از سوی دانشگاه

8- تهیه گزارش عملكرد از فعالیت های بخش ارتباط با رسانه بصورت سه ماهه در قالب ‏گزارش كارفصلی

9-صدور بیانیه در مناسبت های تقویمی و ریداد های مختلف

 

ماده8-مدیریت امور نیروی انسانی

1-اجرای قوانین و آئینامه‌های استخدامی اعضاء و پیش یبنی كادر

2-اداره امور استخدامی طبق مقررات و آئینامه‌های مربوط

4-ارائه نظرات اصلاحی در زمینه امور اداری به منظور پیشبرد هدفهای جاری انجمن در امور اداری

5-تهیه و پیشنهاد سیستم تشویق و تنبیه كاركنان بمنظور رعایت عدالت اداری

6-انجام مراحل استخدام، ترفیع، مرخصی و بر كنار اعضاء هیات علمی بر اساس مقررات و آئیننامه‌های مربوطه

 

ماده9-دبیرخانه

شاغل این پست زیر نظر دبیران انجمن با موازین شرعی و بر طبق مقررات ، وظایف مشروحه زیر را انجام می دهد :

1- دریافت نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های رسیده و تقسیم آن به قسمت های تابع انجمن بر اساس اختیارات تفویض شده .

2- تحویل پیش نویس نامه ها ، بخشنامه ها، نمونه برگ ها و دستور العمل ها به ماشین نویسی پس از امضا ی مقام مربوط .

3- اقدام به منظور مقابله ی نامه ها و تطبیق پیش نویش ها با متن تایپ شده و رفع نواقص آن .

 4- اقدام به تكثیر بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و نمونه برگ ها و غیره پس از صدوردستور مقام مربوط با رعایت صرفه جویی

5- تطبیق رونوشت با اصل نامه ها و اسناد تأیید و گواهی آن ها .

6- ارجاع نامه های ماشین شده به دبیرانجمن یا معاونین برای امضا بر حسب تفویض اختیار .

7- پاسخگویی به سؤالات مراجعان و انجام راهنمایی های لازم .

8- تهیه پیش نویس مكاتبات لازم .

9- نگهداری و تنظیم آمار و اطلاعات مربوط به اعضاء

 10-انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم.

ماده10- شرح وظایف کمیته سمعی و بصری

این واحد در زمینه های فیلمبرداری و عکاسی و تهیه گزارش از فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه؛ تهیه و تكثیر، آماده سازی و آرشیو فیلم و نوارهای (دانشگاه فرهنگیان قزوین ) و ارائه این محصولات به دانشجویان  و کارکنان دانشگاه عمل می نماید.

عمده فعالیت های فرهنگی که توسط این واحد به منظور پر کردن اوقات فراغت دانشجویان مقیم خوابگاه و ارتقا سطح آگاهی ایشان انجام می شود :

خدمات رایانه ای : نرم افزارهای مختلف کاربردی

پخش فیلم سینمایی یک بار در ماه

 

ماده11-کانون پژوهش:

اهداف و وظایف:

1. راهبری و ساماندهی واحدهای پژوهشی در دانشگاه.

۲. استفاده بهینه از ظرفیت‌های نیروی انسانی متخصص و تجهیزات واحدهای پژوهشی دانشگاه جهت رفع نیازهای پژوهشی و فناوری کشور.

۳. بستر‌سازی جهت تقویت روابط و نیز هم‌افزائی امور واحدهای پژوهشی دانشگاه جهت انجام پژوهش‌های بین‌رشته‌ای موردنیاز کشور و نیز تجاری‌سازی پژوهش‌های آن‌ها.

۴. مدیریت کلان پروژه‌های ملی و کاربردی با به‌کارگیری توان واحدهای پژوهشی متعدد دانشگاه.

5. بستر‌سازی برای تقویت روابط میان نخبگان علمی دانشگاه اعم از شاغل و بازنشسته (هیأت علمی و کارکنان) با واحدهای پژوهشی دانشگاه و حمایت‌های لازم از آن‌ها.

6. بستر‌سازی جهت تجاری‌سازی و درآمدزایی پژوهش‌های انجام‌شده توسط واحدهای پژوهشی دانشگاه.

7. ایجاد ارتباط بین واحدهای پژوهشی دانشگاه با سایر مراکز و مؤسسات پژوهشی در سطح دانشگاهی

8. تهیه و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت ساماندهی و حمایت از واحدهای پژوهشی دانشگاه و نیز جذب مشارکت محققین و نخبگان علمی (اعم از شاغل و بازنشسته)

9. ایجاد بسته‌های لازم برای تأمین نیروی انسانی موردنیاز واحدهای پژوهشی دانشگاه.

10. پیشنهاد برای ایجاد پژوهشکده‌های کاربردی جدید و تقاضامحور به معاونت آموزش دانشگاه و زمینه‌سازی برای استقرار آن‌ها.

11. حمایت لازم از نوآوری‌ها و خلاقیت‌های اعضاء و پشتیبانی لازم از نوآوری‌های آن‌ها با هدف تجاری‌سازی و ایجاد ثروت در جهت رفع نیازهای کشور.

ماده12- ظرافت های معلمی

این کانون پیرامون پژوهش علمی جهت ارتقاع سطح علمی و معرفتی دانشجو معلمان فعالیت می کند

از وظایف این کانون

1-پژوهش تخصصی در زمینه ی معلمی همچنین شناسایی و کشف عوامل افزایش دهنده ی مهارت ها

2-جست و جوی نقاط ضعف یک معلم و ارائه ی پیشنهاد جهت از بین بردن آن

3-مطالعه در خصوص کتاب های مفید مهارت معلمی و معرفی آن به دانشجو معلمان

4-انتشار مقالات علمی در زمیته ی هنر معلمی

5- جمع اوری تجربیات معلمان با سابقه بالا و انتقال آن به دانشجو معلمان

6-جمع آوری کارورزی و اقدام پژوهی دانشجو معلمان و ارائه ی بانک کارورزی و طرح درس و... به دانشجو معلمان جهت آشنایی

ماده13-کانون زبان پژوهی:

کانون در جهت رسیدن به اهداف خود دارای وظایف ومسئولیت های زیر در زمینه فعالیت کانون می باشد:

1- برگزاری کلاس ها و جلسات آموزشی برای اعضای کانون

2- برگزاری کلاس ها و جلسات عمومی برای دانشجویان دانشگاه

3- تولید و عرضه آثار فرهنگی در سطح دانشجویی

4- اجرای برنامه های فرهنگی و همکاری در اجرای برنامه های مختلف دانشگاه به ویژه در خوابگاه ها

5- ارتباط و همکاری با دیگر کانون های فرهنگی دانشجویی

6- شرکت در همایش ها و مسابقات دانشگاهی و ملی

7- تلاش برای تأمین و تجهیز امکانات مورد نیاز کانون

8- تلاش جهت افزایش تعدا اعضای کانون

9-ایجاد کمیته های تخصصی برای پیشبرد اهداف

10-شناساندن زبان ها و گویش های مصوب در انجمن به دانشجومعلمان

11-معرفی مشاهیر استان ها مصوب در انجمن به دانشجومعلمان

 

ماده14-کانون وبلاگ

اهداف و وظایف

1-تخصیص بخش هایی به رشته های موجود در دانشگاه فرهنگیان جهت ترویج و معرفی و دستاورد های آن علوم

2-همکاری با مدیریت نیروی انسانی و دبیرخانه و مدیریت روابط عمومی در جهت ثبت نام،انتشار اخبار ضروری و بیانیه ها

3-ایجاد قسمت های مختلف جهت فعالیت های فرهنگی

4-بازتاب کننده فعالیت ها و دستاورد های انجمن

 

ماده15-کانون نشریه

اهداف و وظایف

1-انتشار فصلنامه ی علم فرهنگ با توجه به اساسنامه نشریه

2-انتشار ویژه نامه های مختلف با توجه به مناسبت های سال

3-همکاری با دیگر نشریات

4-کشف و رشد استعداد های دانشجو معلمان

5-انتشار بروشور با توجه به مناسبت ها

ماده16-کانون هنر

هدف اصلی این کانون خلق و شکوفایی استعداد های هنری دانشجومعلمان است این کانون وظایف زیر را بر عهده داد.

1-برگزاری کلاس های مختلف جهت آشنا کردن دانشجویان به خصوص دانشجویان دبیری با هنر های مختلف

2-برگزاری نمایشگاه ها و ژوزمان های هنری

3-برگزاری مسابقات هنری با توجه به مناسبت های تقویمی و غیر آن

ماده17-کانون مشاوره

1-ارائه ی خدمات مشاوره ای رایگان تحصیلی به مخاطبین علم فرهنگ

2-انتشار دستاورد های جدید روانشناسی به مخاطبین جهت ارتقاء کیفیت زندگی

3-آماده کردن دانشجویان مشاوره جهت ورود به عرصه ی حقیقی

ماده18-کانون اخبار

1-انتشار جدید ترین اخبار علمی و فرهنگی

2-انتشار اخبار وزارت آموزش و پرورش و سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان

3-انتشار اخبار پردیس شهید رجایی و شهیده بنت الهدی صدر قزوین

4-انتشار مطالب مفید و جذاب

5-انتشار مطالب مرتبط با رشته ها ی تحصیلی

6-انتشار اخبار انجمن

7-انتشار بیانیه ها و بلند گوی روابط عمومی

 

ماده19- واحد اجرایی: كلیه کمیته ها و واحد های مدیریتی شامل مدیریت منابع انسانی،مدیریت روابط عمومب،هیئت نظارت،دبیرخانه و سخنگو، واحد اجرایی نامیده می شوند.

 

ماده20- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی كه در ساختار سازمانی واحد های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یك عضو در نظر گرفته می شود.

 

ماده21- عضو: فردی است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یك واحد اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.

 

ماده22- امور مدیریتی: آن دسته از اموری است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكمیت انجمن است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اعضای انجمن گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.

از قبیل:

الف- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در تمام بخش ها.

ب- برقراری عدالت اجتماعی.

ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق اعضا.

د- فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه انجمن

ه- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور.

و- حفظ منافع انجمن

ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی

ح- اداره امور داخلی و تنظیم روابط

 

فصل دوم- حقوق اعضا

 

ماده 23- مدیران و دبیران کمیته ها، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موزاین اخلاق اسلامی و اداری و منشور اخلاقی و اداری كه امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحواحسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.

تبصره 1- مفاد منشور فوق‌الذكر با پیشنهاد دبیر به تصویب هیئت رئیسه می رسد

تبصره 2- کمیته های اجرائی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیئت موسس به آن اضافه نمایند.

 

ماده 24- واحد های اجرائی مكلفند اعضا را با حقوق و تكالیف خود در تعامل با واحد های اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به وب و کانال اخبار سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار اعضا قرار دهند.

 

ماده 25- دانشجومعلمان در استفاده از خدمات واحد های اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یكسان برخوردارند.

 

فصل سوم- ساختار سازمانی

 

ماده 26- واحد های اجرائی مكلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشكیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخص هایی كه انجمن تهیه و به تصویب هیئت رئیسه می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:

الف- سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذكور و با پیشنهاد واحد سازمانی و تایید دبیر مربوطه به تصویب هیئت رئیسه می‌رسد.

ج- به منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداری - سطوح عمومی مدیریتی در واحدهای اجرایی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد:

- دبیر: حداكثر در(4) سطح.

- معاونت : حداكثر (3) سطح

- مدیریت واحد ها: حداكثر(2) سطح

- دبیر کمیته ها و سایر واحدهای تقسیمات: یك سطح. 

 

ماده 27-واحد های اجرائی مكلفند تشكیلات تفصیلی خود را تهیه و یك نسخه از آن را به هیئت رئیسه ارسال دارند. هیئت رئیسه موظف است حداكثر ظرف مدت سه هفته از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصها مذكور را اعلام نماید. واحد های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تایید به سازمان را كسب نمایند.

 

ماده 28- هر یك از اعضا واحدهای اجرائی، متصدی یكی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به كارگیری افراد بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یك ماه از ابلاغ این قانون ممنوع است.

 

 

ماده 29- تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در واحد های اجرائی صرفا در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می‌باشد هیئت رئیسه مكلف به نظارت بر حسن انجام این كار می‌باشد.

 

 

 

 

فصل چهارم- عضویت

 

ماده 30- عضویت افرادی كه داوطلب عضویت در واحد های اجرائی می باشند براساس مجوزهای صادره، تشكیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.

 

ماده 31- شرایط عمومی عضویت در واحد های اجرائی عبارتند از:

الف- داشتن حداقل سن هجده سال تمام برای عضویت رسمی

ب- داشتن تابعیت ایران.

ج- نداشتن سو سابقه.

د- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام كاری كه عضو می‌شوند براساس آئین نامه‌ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت رئیسه می‌رسد.

ه- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

و- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

ماده 32- اعضا در یكی از حالات ذیل از خدمات در دستگاه اجرائی متنزع می‌گردند:

- فارغ التحصیلی و یا از كار افتادگی كلی.

- استعفا.

- اخراج یا انفصال به موجب احكام مراجع قانونی ذی ربط.

تبصره 2- اعضایی كه از واحد اجرائی اخراج می‌گردند، اجازه عضویت مجدد در همان واحد اجرائی را نخواهد داشت.

 

ماده 33 - مجموع مجوزهای عضویت واحد های اجرائی با رعایت قوانین تصویب شده ی هیئت رئیسه تعیین می‌گردد و سهم هر یك از کمیته ها با پیشنهاد دبیر واحد اجرائی به تصویب هیئت رئیسه می رسد.

ماده 34 - هر نوع به كار گیری افراد در واحد های اجرائی به غیر از حالات مندرج در مواد این سند ممنوع می‌باشد.

 

فصل پنجم - انتصاب و ارتقاء شغلی

 

ماده 35 - انتصاب و ارتقاء شغلی اعضا  باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملكرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.

 

ماده 36 - به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت دبیران، واحد های اجرائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های بالاتر، شرایط تخصصی لازم در تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقائ عضویت به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی كه از این طریق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می‌پذیرد.

ب- عزل و نصب متصدیان پستهای دبیری بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد

ج- دوره خدمت در پست های دبیری دو ساله می‌باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذكور براساس آئین نامه‌ای كه با پیشنهاد معاونت به تصویب هیئت رئیسه می‌رسد امكان پذیر می‌باشد.

 

پستهای دبیری نسبت به ایجاد بانك اطلاعات اعضا جهت استفاده مقامات ذی ربط اقدام نماید.

 

فصل ششم - توانمند سازی اعضا

 

ماده 37 - انجمن موظف است به منظور ارتقاء سطح كارایی و اثر بخشی واحد های اجرائی، نظام آموزش كارمندان واحد های اجرائی را به گونه‌ای طراحی نماید كه همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش اعضا با سمت مورد نظر، انگیزه‌های لازم را جهت مشاركت مستمر اعضا در فرآیند آموزش تامین نماید به نحوی كه رابطه‌ای بین ارتقاء اعضا و دبیران کانون ها و آموزش برقرار گردد .

 

ماده 38 – واحد های اجرائی مكلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش اعضای انجمن، برنامه‌های آموزشی اعضا خود را تدوین نمایند.

تبصره - واحد های اجرائی می‌توانند در قالب برنامه‌های آموزشی مصوب برای اجراء دوره‌های آموزشی مورد نیاز خود با کانون ها و انجمن ها انعقاد قرار داد نمایند.

 

 

ماده 39- اعضا موظفند همواره نسبت به توانمند سازی و افزایش مهارتها و تواناییهای سمت خویش اقدام نمایند. واحد های اجرائی شیوه‌ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان سنجی مدام اعضا ی خود را كه توسط انجمن تهیه و ابلاغ می‌شود به مورد اجرا خواهند گذارد.

 

فصل هفتم - ارزیابی عملكرد

 

ماده 40- واحد های اجرایی مكلفند براساس آئین‌نامه‌ای كه با پیشنهاد معاونین به تصویب هیئت رئیسه می‌رسد، با استقرار نظام مدیریت عملكرد مشتمل بر ارزیابی عملكرد انجمن، دبیران و اعضا، برنامه‌های سنجش و ارزیابی عملكرد و میزان بهره‌وری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه‌ای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.

ماده 41- دبیران کانون های انجمن موظفند استقرار نظام مدیریت عملكرد را در سطح كلیه واحد های اجرایی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملكرد واحد های اجرایی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخص های اختصاصی و عمومی و نحوه اجرای احكام این قانون را براساس آئین‌نامه‌ای كه با پیشنهاد معاونین به تصویب هیئت رئیسه می‌رسد، تهیه و به دبیر انجمن ارائه نماید.

 

ماده 42- انجمن مؤظف است هر ساله براساس شاخص ها و گزارش های دریافتی از واحد های ذی‌ربط، پس از انطباق با چشم‌انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت انجمن را در مقایسه با سایر انجمن ها تعیین و گزارش لازم را به رئیس دانشگاه ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه‌های توسعه استفاده نماید.

فصل هشتم- شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

 

ماده 43- به منظور ایجاد تحول در نظام اداری انجمن در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشكیلاتی و نظام‌های استخدامی ‌مدیریت منابع انسانی، روش‌های انجام كار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ كرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی كارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثر بخش، نتیجه‌گرا و مردم‌سالار، شورای عالی اداری با تركیب و اختیارات زیر تشكیل می‌گردد.

اعضاء شورای یاد شده عبارتند از:

1- مدیر انجمن (رئیس شورا) كه در غیاب او دبیر انجمن ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.

2- دبیر انجمن (عضو و دبیر شورا).

3- معاونت هماهنگی و پشتیبانی

4- معاونت علمی-فناوری

5- مدیریت نیروی انسانی

6- مدیریت روابط عمومی

7- دو نفر از هیئت موسس به عنوان ناظر.

مصوبات این شورا پس از تایید مدیر انجمن لازم‌الاجراء است.

 

ماده 44- وظایف و اختیارات شورای یاد شده به شرح زیر می‌باشد:

1- اصلاح ساختار تشكیلات واحدهای اجرائی به استثناء واحدهایی كه احكام آن ها در اساس نامه ی انجمن آمده و یا به رئیس دانشگاه تاسیس شده است.

2- تجدیدنظر در ساختار داخلی واحدهای اجرائی به منظور ایجاد انسجام تشكیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تكراری.

3- تفكیك وظایف اجرائی از حوزه‌های ستادی واحدهای اجرائی و محدود نمودن فعالیت‌ حوزه‌های ستادی به اعمال حاكمیت و امور مدیریتی و راهبردی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و كنترل و انتقال وظایف اجرائی به واحدهای زیر ربط و اصلاح ساختار تشكیلاتی متناسب با تغییرات به عمل آمده.

4- تنظیم دستورالعمل در مورد ادغام واحدها

5- بررسی تعیین نقش و اندازه انجمن و اتخاذ ضوابط و سیاست‌های مناسب برای انجمن

6- بررسی و موافقت با ایجاد هر نوع واحد اجرایی قبل از ارائه به مراجع ذی‌ربط مذكور در این قانون.

7- بازنگری و اصلاح نظام تصمیم‌گیری شوراها و كمیته‌های انجمن به نحوی كه ضمن ارتقاء كیفی و كوتاه نمودن مراحل آن مراجع و نهادهای تصمیم‌گیرنده موازی و غیر ضرور حذف شوند.

8- تدوین مقررات لازم برای اجراء صحیح احكام این قانون.

11- تصویب طرح‌های لازم برای ارتقاء بهره وری و كارآیی نیروی انسانی و مدیریت واحدهای اجرائی.

12- تصویب مقررات لازم در جهت بهینه سازی ساختار، تركیب و توزیع نیروی انسانی بخش های انجمن.

13- تصویب دستور العمل‌های مربوط به تعیین تكلیف نیروی انسانی واحد های كه ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر کمیته ها منتقل می‌شود.

14- تصویب دستور العمل ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاها و تجهیزات 

 

ماده 45 - شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی كه در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده می‌شود برای انجام وظایف ذیل و با تركیب مذكور در این ماده تشكیل می‌گردد.

الف- تركیب شورا:

1- معاون مربوطه(هماهنگی و پشتیبانی یا علمی-فناوری) (رئیس شورا)

2- دو نفر از ناظرین.

3- دبیر کمیته مربوطه.

7- مدیریت زبان پژوهی در هنگامی که مربوط به کمیته های زیر ربط باشد

ب- وظایف و اختیارات.

1- وظایف اختیارات:

2- بررسی و تصویب شرایط لازم برای ایجاد کمیته لازم

3- بررسی و تصویب دستور العملها و رویه‌هایی كه به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار می‌گیرد.

4- هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعاملات و ابهامات اداری و استخدامی واحد های اجرائی در اجراء مفاد این قانون.

5- ایجاد رویه‌های واحدی اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون.

6- اتخاذ تصمیم در خصوص از كار افتادگی و فارغ التحصیلی

7- آئین نامه نحوه اداری شورای تخصصی با پیشنهاد معاونت به تصویب هیئت رئیسه می‌رسد.

تصمیمات این شورا پس از تائید مدیر انجمن برای واحد های مشمول این قانون لازم الاجرا است.

 

 

 

    دبیرخانه انجمن علم فرهنگ

                                                                                                 محمد رحمانی
 


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic