دپارتمان زبان و ادبیات فارسی شهرستان تاکستان
 
قالب وبلاگ
............................صفحه اصلی...................ورود...........عضویت............-- دانشگاه فرهنگیان قزوین کانال سروش کانال سروش کانال سروش کانال سروش
شرایط پذیرش مقاله
1-   محتوای مقاله باید در جهت هدفها و در زمینه موضوعهای تعیین شده باشد.
2- مقاله حاصل مطالعات، تجارب و پژوهشهای نظام ‎مند و معتبر نویسنده (نویسندگان) باشد.
3-  مقاله دارای اطلاعات كتابشناختی معتبر باشد.
4-   مقاله با رعایت محورهای مندرج در راهنمای نگارش تدوین شده باشد.
راهنمای نگارش مقاله
الف ـ ساختار مقاله
1-      عنوان مقاله
2-     نام و نام خانوادگی نویسنده اول، مرتبةعلمی، محل خدمت / نویسنده دوم، مرتبه علمی، ‌محل خدمت / ...
3-      آدرس نویسنده اصلی(عهده ‎دار مكاتبات)، تلفن، فاكس و Email در پانوشت
4-      متن مقاله: مقدمه، بررسی ادبیات، روش پژوهش، ارائه یافته ‎ها، بحث و نتیجه‎ گیری
5-    منابع فارسی و لاتین
  
ب - شیوة تنظیم منابعكتاب
نام نویسنده (نام خانوادگی، نام كوچك) (تاریخ انتشار)؛ عنوان كتاب؛ نام مترجم، نوبت چاپ (چاپ چندم؟)، محل نشر: ناشر.
مانند: كاف،‌ و.ف. (1368)؛ تاریخ آموزش و پرورش در قرن بیستم؛ ترجمة حسن افشار، تهران: نشر مركز.
در صورتی كه منبع بیش از یك نویسنده داشته باشد :
نام نویسنده (نام خانوادگی، نام كوچك، نام كوچك و نام خانوادگی نویسنده  دوم و …)؛ عنوان كتاب؛ نام مترجم، نوبت چاپ (چاپ چندم؟)، محل نشر‌: ناشر.
مانند: رندل، جان هرمن وج. باكلر(1363)؛ درآمدی به فلسفه؛ ترجمة میرجلال‎الدین اعلم، چاپ اول، تهران : سروش.
مقاله
نام نویسنده (نام خانوادگی، نام كوچك) (تاریخ انتشار)؛ «عنوان مقاله»؛ نام نشریه،دوره (سال چندم)، شماره نشریه، صفحه/ صفحات.
سمیعی، ‌احمد(خرداد وتیر72)؛ «فارسی بنویسیم»؛ نشر دانش، سال چهاردهم، شمارة چهارم،35-24.
 
سایر نكات
1-     مقاله ‎ها روی یك طرف کاغذ A4 با فونت رویا 12به صورت Bold ( عنوان مقاله با فونت تیتر 20 و نام نویسنده با فونت تیتر 14) با رعایت یك خط فاصله (Double Space) با استفاده از نرم ‎افزار Word تحریر و ارسال شوند.
2-     تعداد صفحات مقاله ها از 4 صفحه تایپ شده بیشتر نباشد.
3-     مقاله ‎ها در دو نسخه به همراه دیسكت یا لوح فشرده به دفتر مجله ارسال و یا اینکه از طریق پست الکترونیکی(رایاپیک) فرستاده شوند.
4-     مقاله‌ها پیشتر در نشریه‌ای دیگر چاپ نشده یا برای انتشار به جایی دیگر واگذار نشده باشند؛
5-     مقاله‎ های دریافت شده به نویسنده بازگردانده نمی شوند.
6-     حق ویرایش مقاله ‎های پذیرفته شده برای مجله محفوظ است.
7-      نگارش مقاله حتّـی ‎المقدور براساس دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی صورت گیرد.
8-     معادلهای تخصصی به زبان اصلی در پاورقی آورده و در متن مقاله با شماره ‎های متوالی به آنها ارجاع شود.
 
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی متوسطه اول شهرستان تاکستان
علم فرهنگ
کد شاماد:
1-1-693734-64-0-4
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic