دریافت دفترچه سؤال و پاسخنامه کنکور ارشد سراسری 92

برای دانلود، بر روی دفترچه سؤال یا پاسخنامه رشته خود کلیک کنید. 

 

نام رشته
دفترچه سؤالدفترچه پاسخنامه
علوم جغرافیاییدفترچه سؤال علوم جغرافیاییکلید سازمان سنجش جغرافیا
مجموعه حقوقدفترچه سؤال مجموعه حقوقکلید سازمان سنجش مجموعه حقوق
مجموعه مدیریتدفترچه سؤال مجموعه مدیریتکلید سازمان سنجش مدیریت
حسابداریدفترچه سؤال حسابداریکلید سازمان سنجش حسابداری
مهندسی عمراندفترچه سؤال مهندسی عمرانکلید سازمان سنجش مهندسی عمران
مهندسی مکانیکدفترچه سؤال مهندسی مکانیککلید سازمان سنجش مکانیک
علوم سیاسیدفترچه سؤال علوم سیاسیکلید سازمان سنجش علوم سیاسی
مجموعه فیزیکدفترچه سؤال مجموعه فیزیککلید سازمان سنجش مجموعه فیزیک
زمین شناسیدفترچه سؤال زمین شناسیکلید سازمان سنجش زمین شناسی
آماردفترچه سؤال آمارکلید سازمان سنجش آمار
برنامه ریزی شهریدفترچه سؤال برنامه ریزی شهریکلید سازمان سنجش برنامه ریزی شهری
پژوهش علوم اجتماعیدفترچه سؤال پژوهش علوم اجتماعیکلید سازمان سنجش پژوهش علوم اجتماعی
تربیت بدنیدفترچه سؤال تربیت بدنیکلید سازمان سنجش تربیت بدنی
روانشناسیدفترچه سؤال روانشناسیکلید سازمان سنجش روانشناسی
زیست جانوریدفترچه سؤال زیست جانوریکلید سازمان سنجش زیست جانوری
زیست گیاهیدفترچه سؤال زیست گیاهیکلید سازمان سنجش زیست گیاهی
ژئوفیزیکدفترچه سؤال ژئوفیزیککلید سازمان سنجش ژئوفیزیک و هواشناسی
مهندسی صنایع سیستمدفترچه سؤال مهندسی صنایع سیستمکلید سازمان سنجش صنایع سیستم
علوم ارتباطات اجتماعی
دفترچه سؤال علوم ارتباطاتکلید سازمان سنجش علوم ارتباطات
علوم تربیتی 1دفترچه سؤال علوم تربیتی 1کلید سازمان سنجش علوم تربیتی 1
علوم تربیتی 2دفترچه سؤال علوم تربیتی 2کلید سازمان سنجش علوم تربیتی 2
علوم کامپیوتردفترچه سؤال علوم کامپیوترکلید سازمان سنجش علوم کامپیوتر
فتونیکدفترچه سؤال فتونیککلید سازمان سنجش فتونیک
مدیریت اجراییدفترچه سؤال مدیریت اجراییکلید سازمان سنجش مدیریت اجرایی
معماری کشتیدفترچه سؤال معماری کشتیکلید سازمان سنجش معماری کشتی
نانومواددفترچه سؤال نانوموادکلید سازمان سنجش نانومواد
مهندسی برقدفترچه سؤال مهندسی برقکلید سازمان سنجش مهندسی برق
مهندسی نفتدفترچه سؤال مهندسی نفتکلید سازمان سنجش مهندسی نفت
هنر پژوهشیدفترچه سؤال هنر پژوهشی

کلید سازمان سنجش هنر پژوهشی

هنر ساخت و معماریدفترچه سؤال هنر ساخت و معماریکلید سازمان سنجش هنر ساخت و معماری
فناوری اطلاعات ITدفترچه سؤال فناوری اطلاعات ITکلید سازمان سنجش IT
تولیدات گیاهیدفترچه سؤال تولیدات گیاهیکلید سازمان سنجش تولیدات گیاهی
دام و طیوردفترچه سؤال دام و طیورکلید سازمان سنجش دام وطیور
زراعت و اصلاح نباتاتدفترچه سؤال زراعت و اصلاح نباتاتکلید سازمان سنجش زراعت و اصلاح نباتات
بیوتکنولوژی در کشاورزیدفترچه سؤال بیوتکنولوژی در کشاورزیکلید سازمان سنجش بیوتکنولوژی در کشاورزی
علوم خاکدفترچه سؤال علوم خاککلید سازمان سنجش علوم خاک
زبان و ادبیات فارسیدفترچه سؤال زبان و ادبیات فارسیکلید سازمان سنجش ادبیات فارسی
مهندسی شیمیدفترچه سؤال مهندسی شیمیکلید سازمان سنجش مهندسی شیمی
مهندسی صنایعدفترچه سؤال مهندسی صنایعکلید سازمان سنجش صنایع - صنایع
مجموعه ریاضیدفترچه سؤال مجموعه ریاضیکلید سازمان سنجش مجموعه ریاضی
علوم اجتماعیدفترچه سؤال علوم اجتماعیکلید سازمان سنجش علوم اجتماعی
علوم اقتصادیدفترچه سؤال علوم اقتصادیکلید سازمان سنجش علوم اقتصادی
زبان انگلیسیدفترچه سؤال زبان انگلیسیکلید سازمان سنجش زبان انگلیسی
منابع طبیعی - محیط زیستدفترچه سؤال منابع طبیعیکلید سازمان سنجش منابع طبیعی - محیط زیست
مکانیک ماشینهای کشاورزیدفترچه سؤال مکانیک ماشینهای کشاورزیکلید سازمان سنجش مکانیک ماشینهای کشاورزی
آبیاری زهکشیدفترچه سؤال آبیاری زهکشیکلید سازمان سنجش آبیاری زهکشی
علوم باغبانیدفترچه سؤال علوم باغبانیکلید سازمان سنجش علوم باغبانی
مهندسی مواددفترچه سؤال مهندسی موادکلید سازمان سنجش مهندسی مواد
زیست سلولی مولکولیدفترچه سؤال زیست سلولی مولکولیکلید سازمان سنجش زیست سلولی 
معماریدفترچه سؤال معماریکلید سازمان سنجش معماری
الهیات و معارف اسلامیدفترچه سؤال الهیاتکلید سازمان سنجش الهیات
هنرهای تصویری و طراحیدفترچه سؤال هنرهای تصویری و طراحیکلید هنرهای تصویری و طراحی
تاریخدفترچه سؤال تاریخکلید سازمان سنجش تاریخ
مهندسی معدندفترچه سؤال مهندسی معدنکلید سازمان سنجش معدن
مهندسی هوافضادفترچه سؤال مهندسی هوافضاکلید سازمان سنجش هوافضا
مهندسی کامپیوتردفترچه سؤال مهندسی کامپیوترکلید سازمان سنجش مهندسی کامپیوتر
علوم تربیتی 3دفترچه سؤال علوم تربیتی 3کلید سازمان سنجش علوم تربیتی 3
علوم و صنایع غذاییدفترچه سؤال علوم و صنایع غذاییکلید سازمان سنجش صنایع غذایی
مجموعه شیمیدفترچه سؤال مجموعه شیمیکلید سازمان سنجش مجموعه شیمی
طراحی شهریدفترچه سؤال طراحی شهریکلید سازمان سنجش طراحی شهری
فرآوری و انتقال گازدفترچه سؤال انتقال گازکلید سازمان سنجش انتقال گاز
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic