شورای صنفی دانشگاه فرهنگیان قزوین


شورای صنفی پردیس بنت الهدی صدر

برگزاری جلسه معاونت توسعه منابع دانشجویی به همراه شورای صنفی دانشجویی

جلسه معاونت توسعه منابع دانشجویی با شواری صنفی دانشجویی در روز 94/9/17 برگزار گردید. در این جلسه معاون

توسعه دانشگاه با اعضای شورای صنفی به بررسی مشکلات حوزه دانشجویی و ارائه راه حل هایی پرداختند.


-----------------------

جلسه مسئولین شورای صنفی با معاونت هماهنگی

جلسه مسئولین شورای صنفی با معاونت هماهنگی در روز یکشنبه 15/09/1394 برگزار گردید.


جلسه مسئولین شورای صنفی با معاونت هماهنگی


 


------------------------------------

نتایج انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویی پردیس شهیده بنت الهدی صدر قزوینباسمه تعالی

پردیس بنت الهدی صدر قزوین در راستای ایجاد بستر مناسب جهت تقویت زمینه های همفکری و ایجادهمدلی بین دانشجویان و مسئولین دانشگاه و تلاش برای مشارکت  دانشجویان در امور صنفی و حفظ و پیگیری حقوق و حریم دانشجویی، دوشنبه 11/08/94 اقدام به برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشگاه کرد.

این انتخابات با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر یوسفی و همکاری کارشناسان فرهنگی و جمع کثیری از دانشجویان در فضایی آکنده از شور و هیجان و صمیمیت برگزار شد و دانشجویان نمایندگان خود را برای عضویت در شوراهای صنفی برگزیدند. که اسامی منتخبین شورای صنفی – رفاهی دانشگاه به ترتیب آرا به شرح ذیل می باشد:

 

خانم ابراهیمی

علوم تربیتی

ورودی92

عضو اصلی

خانم شاه محمدی

علوم تربیتی

ورودی92

عضو اصلی

خانم یونسی

علوم تربیتی

ورودی91

عضو اصلی

خانم مرادی

علوم تربیتی

ورودی92

عضو علی البدل

خانم ساعدی

علوم تربیتی

ورودی91

عضو علی البدل

 


-----------------------------------------------------------------------------

باسمه تعالی

درمورّخه 27/7/94روزدوشنبه ازساعت 11:30  لغایت 14 به همّت کارشناسی فرهنگی وهمکاری دانشجویان عضوستادانتخابات ،درفضایی پرشوروهیجان ، انتخابات شورای صنفی این پردیس بامشارکت حدود70درصدی دانشجویان عزیزانجام گردیدونتایج ذیل ازبین 11 نفرکاندیدا بدست آمدکه سه نفراوّل اعضای اصلی ونفرات چهارم وپنجم اعضای علی البدل می باشند:

 

 1. آقای سجاد معصومی  دانشجوی رشته علوم تربیتی ورودی 1392  با کسب 216  رأی  (عضواصلی)
 2. آقای مهران آقانیادانشجوی رشته علوم تربیتی ورودی 1392با کسب 176 رأی  (عضواصلی)
 3. آقای سیّد مهدی بابایی دانشجوی رشته علوم تربیتی ورودی 1391 باکسب 130 رأی  (عضواصلی)

 

 1. آقای احسان نظری دانشجوی رشته تاریخ ورودی 1392باکسب74 رأی  (عضوعلی البدل)
 2. آقای محمّدحسین نقدی دانشجوی رشته علوم تربیتی ورودی 1391باکسب 64 رأی  (عضوعلی البدل)
 3.  

*سایرکاندیداهای محترم درصورت نیاز ،می توانند جهت کسب اطّلاع از آراءکسب شده خود به کارشناسی فرهنگی مراجعه نمایند.


---------------------------------------


انتخابات شورای صنفی -رفاهی دانشجویان پردیس شهید رجایی

شورای صنفی - رفاهی دانشجویان


بدین وسیله به اطلاع دانشجویانی که علاقمند عضویت در شورای صنفی پردیس  شهید رجایی هستند می­رساند  مطابق با ماده 11 آیین نامه شورای صنفی، شرایط نامزدها عضویت در این شورا به شرح ذیل می باشد:

1- اشتغال به تحصیل در دانشگاه

2- نداشتن حکم قطعی شامل« توبیخ کتبی و درج در پرونده »  و یا بالاتر در کمیته های انضباطی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

3-  باقی ماندن حداقل سه ترم از تحصیل برای دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته.

4- دارا بودن شرط معدل بر اساس دستورالعمل اجرایی ( نباید کمتر از 13 باشد ).

5- گذراندن حداقلی از واحدهای درسی بر اساس دستورالعمل اجرایی (دو ترم تحصیلی).

6- دارا بودن شرط عدم مشروطی بیش ازحد معین شده در دستورالعمل اجرایی(نباید بیشتراز 2 نیمسال متوالی و یا 3 نیمسال غیر متوالی باشد).

معاونت توسعه منابع و امور دانشجویی بعد از بررسی صلاحیت داوطلبین نسبت به معرفی کاندیداها اقدام خواهد کرد. شروع تبلیغات کاندیداها و زمان برگزاری متعاقبا اعلام می­گردد.

لازم به ذکر است تعداد اعضای شورای صنفی پردیس 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود.

وظایف شورای صنفی دانشجویان دانشگاه:

1-  ایجاد هماهنگی لازم میان شوراهای صنفی واحدهای دانشگاهی با حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

2- بررسی پیشنهادهای واحدها و انتقال آن به مدیریت دانشگاه با توجه به آیین نامه شوراهای صنفی _رفاهی


-----------------------------------------------------

انتخابات شورای صنفی -رفاهی دانشجویان پردیس شهیده بنت الهدی صدر

شورای صنفی - رفاهی دانشجویان

 معاونت توسعه منابع و امور دانشجویی پردیس بنت الهدی صدر قزوین در نظر دارد به منظور تقویت حضور و مشارکت دانشجومعلمان در نظام تصمیم سازی، برنامه ریزی، نظارت بر ارائه ی خدمات به دانشجویان دانشگاه و همچنین مشورت و نظارت بر امور رفاهی دانشگاه در چارچوب مقررات آیین نامه ی شورای صنفی_رفاهی دانشگاه ها، شورای صنفی را با اهداف ذیل تشکیل دهد.

 • ارتقاء سطح مشارکت و توسعه فعالیت های قانونمند دانشجویی در امور صنفی مربوط به خودشان
 • همکاری در حسن اجرای مقررات امور صنفی دانشجویی
 •  ایجاد همدلی در بین دانشجویان و مسئولان دانشگاهها و آشنایی بیشتر آنان با واقعیتها و مشکلات یکدیگر و ایجاد فضای مشارکت و همکاری
 • تقویت ارزشهایی چون روحیه خودباوری و اعتماد بنفس، تعاون و کار جمعی و مشارکت قانونمند در جهت تسهیل فرآیند اجتماعی شدن دانشجویان
 • تلاش به منظور هر چه بهتر کردن امور معیشتی، رفاهی و آموزشی دانشجویان و  کمک به ایجاد شرایط و فضای مناسب جهت تحصیل، فعالیت و سکونت دانشجویان

 

 

بدین وسیله به اطلاع دانشجویانی که علاقمند عضویت در شورای صنفی پردیس می­باشند می­رساند  مطابق با ماده 11 آیین نامه شورای صنفی، شرایط نامزدها عضویت در این شورا به شرح ذیل می باشد:

1- اشتغال به تحصیل در دانشکده و یا سکونت در خوابگاه بر اساس دستورالعمل اجرایی

2- نداشتن حکم قطعی شامل« توبیخ کتبی و درج در پرونده »  و یا بالاتر در کمیته های انضباطی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

3-  باقی ماندن حداقل سه ترم از تحصیل برای دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته.

4- دارا بودن شرط معدل بر اساس دستورالعمل اجرایی ( نباید کمتر از 12 باشد ).

5- گذراندن حداقلی از واحدهای درسی بر اساس دستورالعمل اجرایی (یک ترم تحصیلی).

6- دارا بودن شرط عدم مشروطی بیش ازحد معین شده در دستورالعمل اجرایی(نباید بیشتراز 2 نیمسال متوالی و یا 3 نیمسال غیر متوالی باشد).

 

22/07/94 لغایت یکشنبه 26/07/94 فرصت دارند نسبت به ثبت نام نزد کارشناس فرهنگی اقدام نمایند.

معاونت توسعه منابع و امور دانشجویی بعد از بررسی صلاحیت داوطلبین نسبت به معرفی کاندیداها اقدام خواهد کرد. شروع تبلیغات کاندیداها و زمان برگزاری متعاقبا اعلام می­گردد.

لازم به ذکر است تعداد اعضای شورای صنفی پردیس 3 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود.

وظایف شورای صنفی دانشجویان دانشگاه:

1-  ایجاد هماهنگی لازم میان شوراهای صنفی واحدهای دانشگاهی با حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

2- بررسی پیشنهادهای واحدها و انتقال آن به مدیریت دانشگاه با توجه به آیین نامه شوراهای صنفی _رفاهی

 ------------------------------------------------------------------------------------------


آیین نامه شورای صنفی دانشگاه فرهنگیان

http://s3.picofile.com/file/8216880892/%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C.rar.html

------------------------------------------------------------------------

بیانیه شورای صنفی

 دانشگاه فرهنگییان قزوین پردیس شهید رجایی قزوین به مناسبت هفته شورا«امروز به مناسبت هفته شورا اعضای شورای صنفی– رفاهی  دانشگاه فرهنگیان قزوین و تمامی عوامل نقش آفرین آن، در یک صف واحد در اعتلای ایران اسلامی و رسیدن به مراتب عالیه انسانی تلاش کرده و همه توان و عزم خود را درسایه توکل و توجه به تفضلات حضرت احدیت به کار می گیرند.
این بیانیه آغاز فصل همدلی و یکرنگی و همبستگی است، این همدلی را قدر دانسته و برای تعالی نقش دانشجو معلمان با رعایت اصل اخلاق مداری، خردورزی، مشارکت جویی، مسئولیت پذیری و تصمیم سازی در دانشگاه فرهنگیان قزوین پردیس شهید رجایی تلاش می نماییم.
اینک که به فضل پروردگار توفیق خدمت به عنوان اعضای شورای صنفی- رفاهی دانشگاه فرهنگیان قزوین پردیس شهید رجایی نصیبمان شده است، در پیشگاه ایزد منان پیمان می بندیم و متعهد می شویم که:
در راستای تحقق هرچه بهتر اهداف متعالی دانشگاه فرهنگیان با رعایت موازین اخلاقی و در خور شأن دانشجو معلمان نهایت تلاشمان را به کار بندیم و در مسیر تامین رفاه دانشجو معلمان با محوریت آیین نامه های اجرایی، محکم و استوار قدم نهیم.
در این راه، فرامین و آموزه های اخلاق مداری و خرد ورزی را چراغ راهمان قرار دهیم تا در چارچوب آیین نامه شورای صنفی- رفاهی گام های مؤثر و ارزشمندی در مسیر تعالی دانشگاه فرهنگیان که وظیفه تربیتِ معلمِ طرازِ جمهوری اسلامی ایران را عهده دار است برداریم.


به اهداف عالیه انقلاب اسلامی، آرمان های امام راحل، شهدای گرانقدر و رهبری معظم انقلاب  وفادار بوده و از هیچ تلاش و

کوششی برای رسیدن به قله های افتخار و پیشرفت ایران عزیزمان مضایقه نکنیم و در تمامی مراحل زندگی و تحصیل خود، خداوند متعال

 را شاهد و ناظر بر اعمال خود بدانیم.»


--------------------------------------------------------------------

برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوع « راهکارهای ازدواج موفق »

به همت دفتر نهاد رهبری در دانشگاه، کانون ولایت و رهبری، شورای صنفی و شورای فرهنگی، دومین جلسه کرسی آزاد اندیشی در سال "دولت و ملت، همدلی و هم زبانی" با حضور حجت الاسلام و المسلمین شعبانی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و دانشجویان دختر و پسر پردیس شهید رجایی و بنت الهدی صدر قزوین، روز یکشنبه 20 اردیبهشت 94 با موضوع "راهکارهای ازدواج موفق" در سالن آمفی تئاتر پردیس شهید رجایی برگزار گردید.

این جلسه به صورت تریبون آزاد برگزار شد تا دانشجویان بیشتری، فرصت برای صحبت داشته باشند به همین منظور 14 نفر از دانشجویان (7 نفر از آقایان و 7 نفر از خانم ها) که از قبل ثبت نام کرده بودند نظرات خود را مطرح کردند.

حجت الاسلام و المسلمین حاجیلو که به عنوان کارشناس جلسه دعوت شده بود ضمن پاسخگویی به سوالات به بیان راهکارهای ازدواج آسان و موفق اشاره کردند.

--------------------------------------------------------------------------

برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوع «انرژی هسته ای نیاز نسل آینده یا فرصت سوزی نسل کنونی؟» در پردیس های بنت الهدی صدر و شهید رجایی قزوین

اولین جلسه کرسی آزاد اندیشی در سال "دولت و ملت، همدلی و هم زبانی" به مناسبت ۲۰ فروردین روز ملی شدن فناوری هسته ای با حضور حجت الاسلام و المسلمین شعبانی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، دکتر یوسفی ریاست دانشگاه، معاونین دانشگاه، اساتید، کارمندان در روز یکشنبه 23 فروردین 94 با موضوع " انرژی هسته ای نیاز نسل آینده یا فرصت سوز نسل کنونی؟" در سالن آمفی تئاتر پردیس شهید رجایی برگزار گردید مورد استقبال پر شور دانشجویان قرار گرفت.

"استاد نوین روز" از اساتید برجسته فیزیک هسته ای که از ایشان به عنوان داور به منظور حضور در این مراسم دعوت شده بود به بیان نکات لازم پرداخته و دو گروه حاضر در کرسی به مناظره پرداختند.

هر دو گروه مناظره کننده با تاکید بر اهمیت غیرقابل انکار انرژی هسته ای، در رابطه با موضوع «چگونگی دستیابی به انرژی هسته ای» با یکدیگر به مدت یک ساعت به مناظره پرداختند. از نکات جالب این مراسم می توان به تشویق های پیاپی هر دو گروه توسط حضار اشاره کرد.

این مراسم که به همت دفتر نهاد رهبری در دانشگاه، واحد فرهنگی دانشگاه و با همکاری و مشارکت کانون ولایت و رهبری، شورای صنفی، شورای فرهنگی برگزار گردید نهایتا با جمع بندی موضوعات مورد بحث توسط استاد نوین روز، مراسم خاتمه یافت.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کرسی آزاد اندیشی

به مناسبت روز 9 دی مراسم باشکوهی در قالب کرسی آزاد اندیشی با حضور جمع کثیری ازدانشجو-معلمان پردیس بنت الهدی صدر قزوین در روز دوشنبه 08/10/93 از ساعت 18 لغایت 20 بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار گردید. این مراسم با همکاری و مشارکت  کانون های فرهنگی پردیس ،نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری ، اعضای شورای صنفی و بسیج دانشجویی با هدف افزایش بصیرت سیاسی دانشجویان برگزار شد که به یاری خداوند با استقبال بی نظیر دانشجو معلمان مواجه گردید.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

برگزاری جشن ولادت حضرت زهرا (س) در پردیس شهید رجایی قزوین


 

مراسم جشن ولادت حضرت زهرا(س) در شامگاه شنبه 22/1/94 در نمازخانه­ی مرکزی پردیس شهید رجایی قزوین با حضور آقای دکتر یوسفی (ریاست دانشگاه) و حجت الاسلام والمسلمین شعبانی (مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان قزوین) و آقای دکتر سلطانی (معاون تربیت بدنی پردیس) برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین گروسی به ایراد سخنرانی پرداختند و برادر محمد بیاتی نیز مولودی خوانی مراسم را برعهده داشتند.

در پایان نیز از قهرمانان مسابقات ورزشی تجلیل به عمل آمد. این مراسم با هماهنگی و همکاری شورای صنفی، شورای فرهنگی و هیئت دانشجویی خادمین اهل البیت (علیهم السلام) برگزار شد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نتایج انتخابات شورای صنفی دانشجویان پردیس بنت الهدی صدر قزوین 93

بدینوسیله نتایج انتخابات شورای صنفی دانشجویان پردیس بنت الهدی صدر قزوین در سال 93 به شرح ذیل به اطلاع می رسد:

نام نام خانوادگیسمت
متینهعباسی فردرئیس شورا
الهامقاسمینماینده رفاهی
کوثرمرادینماینده رفاهی
فهیمهجعفرینماینده آموزشی
فهمیده مینوئینماینده آموزشی
فاطمهاسدیعلی البدل
فاطمهنوروزیعلی البدل

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انتخابات شورای صنفی دانشجویان

پیروبخشنامه شماره 500/3984/50000/د مورّخه 6/7/93سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان، وبرّرسی چگونگی وکیفیّت انجام انتخابات شورای صنفی درشورای فرهنگی پردیس ، مصوّب گردیدکه طبق جدول ذیل الذّکرمراحل کارمورد انجام قرارگیرد:

ردیف

عنوان فعّالیّت

زمان انجام

1

شروع ثبت نام کاندیداها

 ازروزسه شنبه22/7/93 الی شنبه26/7/93

2

بررسی صلاحیّت هاواعلام آن

 ازروزیکشنبه27/7/93 الی سه شنبه29/7/93

3

شروع تبلیغات کاندیداها

ازروز چهارشنبه30/7/93  الی یکشنبه 4/8/93(تا ساعت ظهر12)

4

انجام انتخابات

 روزیکشنبه 4/8/93 ساعت 13  الی 14

5

اعلام نتایج

 روزدوشنبه5/8/93

 

 وطبق برنامه ریزی انجام شده درروز یکشنبه 4/8/93انتخابات شورای صنفی باحضورپرشوردانشجومعلمّان پردیس شهیدرجایی قزوین انجام گردید واین نتایج بدست آمد .

ردیف

نام ونام خانوادگی

تعداد رأی

ملاحظات

1

 بهمن             مرادی

229     رأی

منتخب اصلی

2

ابوالفضل      جعفرزادگان

129         رأی

منتخب اصلی

3

 فضل ا..        شعبانزاده

29            رأی

منتخب اصلی

4

میلاد              نیک نژاد

25       رأی

منتخب اصلی

5

محمّد             رحمانی

24          رأی

منتخب اصلی

6

میلاد              دادایی

22           رأی

علی البدل

7

امیرحسین      خانی

4     رأی

علی البدل

 

*ازاعضای فوق الذّکر5نفراوّل جزواعضای اصلی بوده و2نفرآخرجزواعضای علی البدل می باشد.

*ازتمامی عزیزانی که دربرگزاری باشکوه انتخابات، کارشناسی فرهنگی پردیس  رایاری رساندند کمال تشکّرراداریم.

                                                             کارشناسی فرهنگی  دانشگاه فرهنگیان/پردیس شهیدرجایی قزوین 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

انتخابات شورای صنفی دانشجویی ،پردیس بنت الهدی صدر (قزوین ،واحد خواهران)

انتخابات شورای صنفی دانشجویی ،درتاریخ 92/8/27  ساعت 9:30 در دانشگاه پردیس شهیده  بنت الهدی صدر قزوین با حضور دانشجویان برگزار شد، که مقرر شده بود 3نفر به عنوان عضو اصلی و2 نفر علی البدل انتخاب شوند.

پس از اتمام رأی گیری ، آراء اخذ شده  توسط نماینده دانشجویان از هر کلاس 2 نفر  که عضو صندوق  رأی گیری شده بودند و نظارت رئیس صندوق (خانم رحیمی) شمرده شد و نتایج آراء ثبت و اعلام شد،که به قرار زیر است :

نفر اول:سر کار خانم عصمت شیرازی                                                                           نفر چهارم:نرگس عزیز محمدی

نفر دوم :سر کار خانم منا رحمانی                             و2 نفر عضو علی البدل                               نفر پنجم:نفیسه یزدانی

نفر سوم:سر کار خانم سیده سارا بی نیاز            

------------------------


      نتایج انتخابات شورای صنفی-رفاهی پردیس شهید رجایی

این انتخابات امروز مورخ 28 آبان 92 انجام شد که به اسامی نفرات برگزیده طبق آرا به شرح زیر می باشد :


1. آقای بهمن مرادی                  97 رای

2. آقای سید محمد موسوی         52 رای

3. آقای میلاد رزاقی                   41 رای

4. آقای غلامرضا هاشمیان           31 رای

5. آقای میلاد دادایی                  21 رای  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic